Anders Ahlbom - sakkunnig!?

ICNIRP grundades 1992 av IRPA (International Radiation Protection Association) som en fristående internationell Kommission för området icke-joniserande strålning.

ICNIRP är ingen underorganisation till någon annan internationell organisation eller någon regering, men är ändå anlitad av Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska unionen (EU) och har därigenom fått ett stort inflytande.


""Grunden för våra gränsvärden - ICNIRP:s riktlinjer

Statens Strålskyddsinstituts allmänna råd, vanligen kallade gränsvärden, för begränsning av strålning från elsystem, radio, TV, mobiltelefoner, trådlösa telefoner och liknande, bygger på EU:s rekommendation 1999/519/EG som i sin tur bygger på ICNIRP:s förslag till gränsvärden. Förslaget reviderades senast 1998. Riktlinjer för begränsning av exponeringen för tidsvarierande elektriska, magnetiska, och elektromagnetiska fält (upp till 300GHz).""Professor Anders Ahlbom 

Ovanstående ligger alltså till grund för den praktiska betydelsen i gränsvärden hos vårt elsystem, radiovågor och mikrovågor.

Anders Ahlbom (bilden)
Professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin samt ordförande i ICNIRP och ordförande i SSM:s (Strålsäkerhetsmyndighet i Sverige) vetenskapliga råd.
Anders Ahlbom är också knuten till Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. Ett huvudområde för Anders Ahlboms forskning är hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Forskning som kostar enorma summor varje år.

Samme Anders Ahlbom och Lena Hillert (se tidigare inlägg "Vem i hela världen kan man lita på) ligger alltså bakom KI´s enkät ang "Mobiltelefoni och hälsa". Samma enkät som finansieras av Ericsson, Telia och Telia Sonera. Telia Sonera som alltså är på väg att  lägga ner vårt fasta telefonnät, så vi blir helt beroende av digital telefoni och mobiltelefoner.

Jag har sagt det förut och säger det igen: Jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig, att ovanstående forskare ens skulle komma på tanken, att medverka i något officiellt sammanhang/dokumentation som talar för att trådlös teknik är hälsofarligt ELLER miljöfarligt. Dom kallar sig för oberoende forskare? Att de skulle tänka på hälsa och miljö före allt annat?
Det skulle i så fall innebära att Anders Ahlbom och Lena Hillert skulle såga av den gren de sitter på?
Skulle inte tro det . . . Suck !

Utdrag www.icnirp.com:
"" Chairman, Prof. Dr. A. Ahlbom
Karolinska Institutet, Sweden.

Anders Ahlbom is a Professor of Epidemiology, Head of the Division of Epidemiology and deputy director of the Institute of Environmental Medicine at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. Main research interests are environmental epidemiology with an emphasis on cancer, in particular non-ionizing radiation and cancer. He has a longstanding interest in cardiovascular diseases and their relation to the interaction of environmental factors and biomedical risk factors. His work spans epidemiologic theory and methods, including the basis for causal inference. Dr. Ahlbom is chairman of the ICNIRP Standing Committee on Epidemiology and has been an ICNIRP member since 1995. anders.ahlbom@imm.ki.se""

Lena Hillert förnekar sig inte!

 

"Mobilernas radiovågor kan möjligen påverka din sömn. Det framgår av en studie som forskare vid Karolinska Institutet, KI, i Solna gjort."
Detta redogjorde Karolinska för redan i november 2007.

I dag fick vi på nyheterna höra att forskare i Schweiz kommit fram till att sömnen påverkas av mobiltelefoner. Lena Hillert kommenterar detta i SVT, men säger att det "därför inte betyder att det skulle vara farligt".

Lena Hillert förnekar sig alltså inte.  (Bilden)


Med tanke på hennes nära kopplingar till mobilindustrin är hennes uttalande inte överraskande.

Faktum är dock, att sömnen påverkas av mobiltelefonen. Dect-telefonerna strålar 10 ggr mer än mobilerna, (hur många är det inte som har en sån bredvid sängen?), vad gör dom med vår sömn/hälsa? GSM-masterna strålar ännu mer och finns mycket nära oss hela tiden. Vad gör dom med vår sömn/häsa?

Frågar vi Lena Hillert så vet vi svaret. Visst påverkas vi, men det är inte farligt...

Sedan 1998 sitter Ulf Bergkvist, Lena Hillert och Elisabet Birke i Telias vetenskapliga råd. För att därigenom kunna "begära ut tekniska uppgifter för sin forskning", sägs det.

Tar man då med det faktum att Telia Sonera planerar att lägga ner det fasta nätet, och att vi i framtiden endast kommer att kunna använda digital telefoni och mobiltelefon, torde inte Telias intresse för att lämna ut negativ information till rådet vara så stort.


Sponsorer för enkäten jag tidigare talat om kommer från Ericsson, Telia-Sonera och Telia. I min vildaste fantasi kan jag inte tänka mig att dom vill få fram något som talar för att trådlös teknik är hälsovådlig. Inte NU - när man ligger i startgroparna för att lägga ner hela det fasta nätet...

Vad tror Du?

Underbara Ungar!

Ovanstående bild är klickbar...

Som jag tidigare berättat vickar jag som lärare ibland. Här kan Ni alla se bilder på dessa helt underbara ungar som jag haft vid flest tillfällen. En sexa i våran kommun. Glada, positiva och intresserade av allt.

Det är ju ungdomarna som nu växer upp vi får hoppas på.
Hoppas på att dom tar tag i allt som vi i vår generation trasslat till, att de kan göra samhället till en bättre plats att leva i - för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn...

Tack ungar - Ni är fantastiska!!!