Påtvingad utveckling???

Varför är inte ambitionen - när det gäller all utveckling - att den ska fortgå FÖR människorna. Utveckling som är bra för oss människor, som tillför positiva saker i vår vardag. Utveckling som genererar nya jobb, som underlättar för våra nya generationer att finna en stabil grund som vuxen och med försörjningsplikt. En utveckling som skapar trygget, välmående och glädje.
Måste den hela tiden fortskrida, bli mer och mer teknisk, dyrare och mer komplicerad. Kräva allt mer av varje individ samtidigt som utvecklingen i sig slår undan benen på oss.
På bilden ser vi en av de första mobiltelefonerna. Kunde det inte stannat där? Mobiltelefonen - en telefon att ha i bilen - var det inte det som var meningen?

Ändå är mobilen bara en produkt i raden av allt som kommit till. Ta sen med den allt sämre hälsan och otryggheten, va får Du då?

Visst är jag naiv. Visst vet jag att "marknaden" med sin penninghunger och strutsmentalitet är de som styr i vårt samhälle. Men det är ju inte vi vanliga konsumenter som tjänar pengar på hela ruljansen. Vi bara köper och brukar, blir slitna, trötta och fattiga.

När är det nog? När ska vi stanna upp och fråga oss om vi behöver all utveckling, all teknik? Nä, jag tycker nog det var bättre förr... på många sätt. Fler sätt än det var sämre på i alla fall, så det så!

Tycker Du som jag - gå in på följande hemsida:

www.aktionforsverige.se

"Den allmänna bildningsnivån i nationen har försämrats, människor blir allt sjukare, brottsligheten ökar och tryggheten minskar. Det råder brist på goda förebilder. Etik, moral och hedersbegreppet har urholkats. Kulturen blir alltmer ytlig, materiell eller förvrängd. Kontakterna mellan generationerna har minskat, familjebildningen fungerar dåligt och barnafödandet är så lågt att svenskarna minskar i antal för varje år. Grundläggande och värdefull information om vårt samhälle och vår omvärld kommer inte fram. Yttrandefriheten och debattmöjligheterna i det allmänna rummet har i praktiken beskurits.

Därför behöver den svenska medvetenheten och livskraften stärkas genom att göra högre kunskap om svensk och utländsk historia, svensk tradition, kultur och särart, kost och hälsa, samhälle, ideologi och politik allmänt spridd."

Bli medlem vet´ja- jag är det!

Hur mår Dina celler?

Den moderna livsstilen med stress, snabbmat, e-ämnen, mediciner och för lite motion låter kroppen bygga upp skadliga toxiner som resulterar i en elektrisk obalans i cellerna. Cellerna hos en frisk person har en negativ elektrisk laddning på mellan 70 och 90 mV. Många människor har idag en nivå ända ner till 10 mV.

Den naturliga funktionen för cellerna är att absorbera näringsämnen och stöta bort avfallsprodukter. Varje form av obalans i cellerna påverkar denna process i negativ riktning och cellernas effektivitet förminskas. Detta leder till att sjukdomar uppstår eller förvärras.
Du mår inte bättre än dina Celler. Cellernas energisystem har klarat flera milliarder års evolution från encellig varelse till människa. På mindre än 100 år har människan förändrat förutsättningarna för våra cellers existens - dessa 100 år utgör en 150-miljondel av cellens hela utvecklingstid. 

De senaste 100 åren har...

 1. Näringsämnena har minskat 15 gånger.
 2. Mineralerna i våra åkrar minskat med 85%.
 3. Kroppsrörelse har minskat 20 gånger.
 4. Gifter har ökat 80 gånger.
 5. Ljudnivån har ökat 150 gånger.
 6. Hastigheten har ökat 200 gånger.
 7. Informationen har ökat 10 000 gånger.
 8. Elektrisk strålning har ökat 1 miljon gånger.  

Tror Du att det påverkar Dig?

 • Är du ofta förkyld?
 • Har du allergiproblem?
 • Är du överkänslig?
 • Trött och orkeslös?
 • Är du sur i magen?
 • Svårt att sova?
 • Ont i rygg, muskler och leder?
 • Huvudvärk?

(Källa: hyra.nu/celler)

Snälla - kolla in denna film!!!

Alla Ni som brukar kolla min blogg... Ta fram en kopp kaffe eller nåt och sätt er till rätta. Titta sen på denna film - ca 10 min lång. I slutet intervjuas en högt uppsatt forskare om pandemi och svininfluensa. Är ni det minsta tveksamma när det gäller hela "svin"-begreppet så lär ni inte vara det efter den här filmen...
Så himla bra!
(Filmen är en liten bit ner på sidan, scrolla så hittar ni den).

http://www.andersnilsson.name/2009/10/leif-arnold-som-anmalt-vaccinet-mot.html