Är kungen som alla andra?

Men nu får väl ändå folk ge sig.
Hur sjutton kan dom påstå att kungen är vem som helst och att han borde få göra som han vill?

Han är inte vem som helst och kommer aldrig att vara det, med de lagar och det statsskick vi har i Sverige just nu.
Kungen är landets statschef och besitter uppdrag som kan bli utpressningsmål om han missköter sig.

Kungen försörjer sig inte själv, hans inkomst kommer från staten (våra skattepengar), och hans privata förmögenhet är en ren följd av att han placerat pengar som gett bra avkastning. De pengar av apanaget som han inte behöver redovisa kan han ju investera och låta växa precis hur han vill.

Han är inte heller en vanlig människa, då han är helt straffbefriad. Han kan köra hur fort han vill, han kan råna banker och t o m slå ihjäl drottningen utan att kunna åtalas. Vem mer kan det i Sverige?

Nä, han är och förblir en person som står utanför vårt vanliga samhälle, och då borde man kunna förvänta sig av honom att han är någon att lita på, någon som moraliskt sett står över alla andra.

Om han är ska betraktas som en vanlig människa och vi inte har med hans privatliv att göra... då kan han också försörja sig själv, och även kunna straffas för brott.
Så enkelt är det!

JÄV...la Ahlbom!

Man borde inte bli förvånad... Journalisterna fegade ur när det gällde Ahlbom. Det är tyst, så tyst om skandalen runt denne man.
Olle Johansson, docent och forskare på Karolinska instiutet utsågs 2004 av Vetenskap & Folkbildning till "Årets förvillare". ( länk http://www.vof.se/visa-forvillare2004 ) Läs följande:

""Till Årets förvillare 2004 utses docent Olle Johansson, Karolinska Institutet, för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta. Johanssons egen forskning håller låg kvalitet.""

"... för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten..." ÄR DET INTE PRECIS DET SOM MOBILINDUSTRIN GÖR SIG SKYLDIGA DAGLIGEN???2010 hade Etikrådet uppe ett ärende där Olle Johansson beskyllde Anders Ahlbom för jäv. Denna lämnades utan åtgärd. I dag, ett år senare, är jäv-anklagelsen mot Ahlbom ett faktum. Och vad händer? INGENTING... inte i media i alla fall!

Anmälan om jäv

Etikrådet har mottagit en anmälan från professor Anders Ahlbom som i en

debattartikel beskyllts för jäv av universitetslektor Olle Johansson vid KI. Båda parter har skriftligen kommenterat anmälan.

Insändaren handlar dels om tillämpningen av försiktighetsprincipen när det gäller

utbyggnad av trådlös teknik, dels om experters bindningar. Jävsituationen skulle

bestå i att Anders Ahlbom både varit med om att utforma ICNIRPs gränsvärden och

också lett de expertgrupper som SSI replierar på.

Etikrådet beslutar att Anders Ahlboms anmälan mot Olle Johansson lämnas utan

åtgärd. Bindningar bör alltid anges. I frågan om jäv bedöms situationen utgöra en

tolkningsfråga.

Stefan Einhorn

Delges: professor Anders Ahlbom samt universitetslektor Olle Johansson

Rockester kommenterar: Jag säger det igen... och kommer att säga det om och om igen... Svenska journalister är en feg skara, som inte vågar eller vill bedriva undersökande journalistik i ärendet. Detta är, och borde vara betydligt viktigare för medborgarna att ta del av, än mycket av det slask-skriveriet som i dag ägnas all möjlig skit!!!

Ingen omtanke där inte!!!

Mariestads gamla järnvägskiosk. Det finns två bevarade exemplar i landet, varav en i Mariestad och den andra på ett museum (?)...
Men vad gör kommunens folk av detta faktum? Jo, ställer kiosken på en undanskymd plats, utan ens något fuktavstötande under.
Mycket regn har det kommit i vår, och man kan undra hur kiosken mår!?

Ideellt arbete ligger bakom renoveringen. Många röster har höjts som önskat kiosken skall placeras centralt. Torget, vid turistbyrån i hamnen bl a.

Nu har kommunen bestämt att kiosken ska stå vid stationen. Ett tillhåll för stadens promille-stinna personer. Dit ingen gärna går och tittar över huvud taget.

Kommunen har lagt över 200 tusen kronor till ett projekt som skulle få några arkitekter rita förslag på en offentlig toalett som skulle stå på torget - mitt i stan. Ett projekt som nu är nerlagt, och istället ska det köpas in ett billigt alternativ som är beskaffat så man inte behöver städa. Inte behöver städa??? Ett sånt koncept skulle jag vilja ha här hemma... hmmmm?

Skickade in följande dikt till vår lokaltidning, och hoppas att det åtminstone ska väcka någon av de koma-liknande politiker vi har i Mariestad.

Kul-tur med kultur 

I kommunen blir det mycket fel
när man sållar mygg och sväljer kamel
Betala dyrt för dassets planering
men inte en krona till stationens sanering


På torget ska nu pissas och skitas
och säkert med graffiti ritas
Medan kiosken som alla vill se
inte ens får stå breve´


Tomas Olsson slet och gjorde snyggt
bevarade kulturen i det han byggt
Det går kioskar minst hundratio
på det bältdjur (?) som ligger vid MIO 


Nä gott folk, nån smak har de aldrig haft
kommunens folk – med ”huve´t på skaft”
Vi andra som både tänker och tycker
får bara finna oss i deras nycker…