Vetandets världs i dag!

Mycket intressant. Det talades om elektromagnetiska fält och riskerna med detta - när det gäller kraftledningar och hushållsmaskiner / hushållsel. Det sägs bl a i programmet:
 
"" Av den anledningen har Världshälsoorganisationen WHO sedan tio år tillbaka angett lågfrekventa magnetfält som en möjlig hälsorisk. Men hur de här växlande magnetfälten skulle kunna orsaka cancer är fortfarande en gåta.""
 
Och vem... VEM tillfrågas som expert? Jo... Maria Feychting som är professor i epidemiologi på Karolinska Institutet (bilden):  

""– Tittar man på den energi de här fälten genererar så är den alldeles för låg för att kunna ge upphov till cancer genom de kända mekanismerna som finns. Utan är det ett orsakssamband så handlar det om helt nya mekanismer som man hittills inte känner till, förklarar Maria Feychting som är professor i epidemiologi på Karolinska Institutet.""

 

Men inte ett ord om mobiltelefonerna i detta sammanhang, varför ???

 

Lägre frekvenser, "icke-joniserande strålning", har alltid ansetts som ofarligt av forskare. Men i dag finns det mängder av bevis för motsatsen, vilket alltså t o m WHO har tagit fasta på och nu varnar för "möjliga hälsorisker". Men varför tala enbart om kraftledningar? Eller vagabonderande strömmar i bostäder som gjordes i programmet? När det stora problemet är mobilstrålningen, vilket alltså Feychting vet och ändå förnekar. Allt för att tillgodose mobilindustrins penga-behov!

Detta är ytterligare ett bevis på flata och fega journalister som inte vågar ta strid med Karolinska eller SSM. Ynkligt, extremt ynkligt!!!

Vi läser mer på pacemaker-ino.se...

Här ser vi en fråga från en orolig person.

Svaret är riktigt anmärkningsvärt (?!):

 

""Är elöverkänslig och reagerar på mobiler, elektromagnetiska fält mm. Har problem med för låg och oregelbunden puls och gått med bandspelar-EKG som visar detta. Får lätt yrsel och nattetid är pulsen kring 40, på dagen 80-90. Nu pratas det om pacemaker och jag undrar hur det går ihop med elöverkänslighet.

Hej,

Tyvärr kan jag inte svara på denna fråga och jag hittar inga svar i litteraturen. Som du vet förnekar vissa personer att elöverkänslighet finns.

Din puls verkar ligga normalt dagtid och på natten kan man ha en puls ner mot 40 utan att få pacemaker. Många är yra när det går upp på natten och det kan bero på lågt blodtryck och inte alltid långsam puls.

Man kan förse dig med en sk temporär pacemaker ett par dagar. Man lägger in en elektrod via en halsven och kopplar den till en yttre pacemaker dvs utanför kroppen.Så kan man se hur du mår. Går det bra kan du få en permanent pacemaker.

I Lund har vi väl lagt in tiotusentals pacemakers men jag kan inte minnas att vi fått ta ut något system pga el- överkänslighet.

Kanske någon i läsekretsen har någon kommentar i vårt Forum?

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund""

 

En annan frågar om bluetooth och handsfree: 

 

""Det känns ju självklart att inte ha mobilen i bröstfickan, men hur är det med en handsfree i bröstfickan som använder sig av bluetooth?

Vilken del av pacemakersystemet dvs själva dosan, sladdarna eller elektroderna i hjärtat är känsligast för störningar. Med andra ord: När ni talar om säkerhetsavstånd - vad skall man mäta från?

Hej Per.

Blåtand är inte farligt på något sätt för pacemakern.

Vi brukar mäta från pacemakerdosan när det gäller säkerhetsavstånd till t ex en mobiltelefon.Vid de tester vi gjort i Lund fick vi lägga mobilen på pacemakern för att påvisa ev störningar. Några mobiler påverkades inte alls.

Vid större störkällor som stöldlarm etc får man tänka på att elektroderna i kroppen blir som en slags antenn och fångar upp elektromagnetiska signaler.

Det är svårt att uppge något avstånd som Du förstår men det rör sig omkring några decimetrar hos vissa pacemakrar. Passerar man stöldbågrana i normal takt skall inget hända.

MVH

Thomas Fåhraeus

Pacemakerläkare i Lund""

 

(Bilden: Thomas Fåhraeus som alltså är LÄKARE och specialist på pacemakers... han hittar inga svar i litteraturen. Märkligt, det finns ju hur många sidor på nätet som helst med information, bara att googla.)

Men är dom inte riktigt kloka?

Nu kan vi läsa om:

""Sorin Group och Orange lanserar lösning för fjärrövervakning till patienter med pacemakers i Europa

SMARTVIEW fjärrövervakning kombinerar intelligent kardiovaskulär utrustning med säker e-medicinsk teknologi och förbättrar vården av hjärtpatienter och servicen till vårdpersonalen.

Sorin Group (Reuters: SORN. MI), som är en global leverantör av medicinteknisk utrustning och ledande inom behandling av hjärt-kärlsjukdomar och Orange Business Services har nyligen lanserat SMARTVIEW ™, en lösning för fjärrövervakning av hjärtpatienter med pacemaker. SMARTVIEW lanseras i flera länder i Europa.""

 

Och... vi alla som är insatta i elektromagnetisk strålning och dess risker, vi VET att pacemakers påverkas negativt av strälning från mobil. Varningar finns på medicinska nätsidor, såsom denna:

 

""Det finns miljöer och apparater som kan ge störningar; exempelvis på sjukhus, hos tandläkaren eller hos sjukgymnasten. Vanliga hushållsapparater som mikrovågsugn, brödrost, dammsugare, tvättmaskin, TV, rakapparat, borrmaskin eller gräsklippare har däremot ingen störande effekt. Maskiner eller apparater som alstrar mycket starka elektromagnetiska fält, eller som innehåller en kraftig radiosändare, kan däremot störa. Dit hör elkraftstationer, starka elektriska maskiner (exempelvis elsvetsar) och amatörradiosändare.

Om du känner av hjärtklappning eller långsam oregelbunden puls ska du stänga av den aktuella apparaten eller flytta dig från den, så försvinner obehagen.""

 

Eller detta:

 

""Ni kan andvända mobilen i bilen. Ett pacemakerföretag har byggt in ett filter/skydd i pacemakern som gör att mobilsignalerna inte påverkar pacemakern. De företagen som inte har detta skydd rekomenderar ett säkerhetsavstånd på 20-30 cm från pacemakern. Signalen från en mobiltelefon kan uppfattas som en hjärtsignal och gör då att pacemakern låter bli att stimulera.Lägger man bara inte mobilen direkt över pacemaker i ex bröstfickan så är det inga problem att andvända den.""

 

På sidan www.pacemaker-info.se som är direkt riktad till de som använder pacemaker står det:

 

Pacemakern hindrar dig inte från att använda vanliga elektriska apparater i hemmet. Dator, brödrost, mikrovågsugn, radio, tv, rakapparat, dammsugare och telefon stör inte pacemakern. Det går också bra att använda mobiltelefoner men de bör inte förvaras precis intill pacemakerdosan. Din pacemaker fungerar också oberoende av röntgen, ultraljudsundersökningar och mammografi.

Tänk ändå alltid på att, i god tid före en medicinsk behandling eller undersökning, berätta för läkare, sjukvårdspersonal och tandläkare att du har en pacemaker. Inför vissa ingrepp kan du behöva antibiotika till skydd mot infektioner.

Undvik EMI

Din pacemaker kan påverkas av stark elektromagnetisk interferens (EMI=magnetfält) från yttre störningskällor. Du bör informera din pacemakerläkare om du i ditt arbete kommer i kontakt med kraftiga elektromagnetiska fält.

Det är klokt att inte stå stilla intill apparater som alstrar hög EMI. Exempel på sådana är metalldetektorer och säkerhetssystem som används i butiker och på flygplatser. Om du mekar med bilen, tänk på att bilens elsystem också kan orsaka EMI. I regel behöver du bara gå undan från EMI-källan eller stänga av den för att störningen ska upphöra.

Först säger dom in infot att man kan leva som vanligt och använda mobil. Sen längre ner står det "undvik EMI" hos bl a metalldetektorer eller säkerhetssystem. Då kan jag ju upplysa att strålningen bland dessa grejer inte ligger i närheten av strålningen från t ex en modern iPhone. Hur är det möjigt att inte denna sakkunniga sida känner till detta faktum???

Ni kan ju själva bedöma vad som är rimligt och hälsosamt!