Fakta Gardasil!

Gardasils bipacksedel säger följande:
Svimningar, ibland åtföljda av skakningar eller stelhet, har rapporterats. Även om svimningsepisoder är mindre vanliga ska patienter observeras under 15 minuter efter att de fått HPV-vaccinet.
Allergiska reaktioner som kan inkludera svårighet att andas, väsande ljud (bronkospasm), nässelutslag och utslag har rapporterats. Några av dessa reaktioner har varit allvarliga.
Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som rapporterats under allmän användning följande: svullna körtlar (hals, armhåla eller ljumske), Guillain-Barrés syndrom (muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen), yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
(Vad hjälper detta när inte läkarna tar andra symptom på allvar, och INTE rapporterar in dessa så de kommer med i statistiken?)

Här finns hela bipacksedeln: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20051216000104&DocTypeID=7

Dos 1
Dos 2: 2 månader efter dos 1
Dos 3: 6 månader efter dos 1
Vaccinet kan ges till flickor/kvinnor mellan 9-45 års ålder. För flickor som fyllt 13 år men ännu inte 18 år ingår Gardasil i högkostnadsskyddet och blir därmed billigare för denna åldersgrupp. Vaccinet kan även ges till pojkar/män. Vaccinet ska nu ingå i skolhälsovårdens vaccin-schema, men du kan säga nej om du vill.
Vem tar ansvar för skadorna? Vem BÄR ansvaret för ev skador?

Flickan på bilden ovan vaccineras alltså med ett tvivelaktigt vaccin av en enda orsak: Hon ska kunna ha OSKYDDAT sex när hon blir äldre ? ? ? ? ? 

Hmmm, är det inte billigare att ge dom kondomer? Och hur fungerar egentligen sexualupplysningen runtom i våra skolor?


Gardasil?

Ja nu är det dags igen. Reklamen går i TV och säger att vi nu måste vaccinera våra små flickor för att hindra livmoderscancern att sprida sig. Långt över 30 miljoner vaccin har getts hittills. Varje dos kostar fr o m år 2012, 893:50 och köps på apotek (i skolan är det gratis, men någon måste ju betala ändå?). Tre doser ska varje flicka ta (2681 kr). Om vi räknar på 30 miljoner vaccin blir det 26 805 000 000 kr (nästan 27 miljarder alltså), direkt till läkemedelstillverkaren.

Runt om i världen rapporteras det om dödsfall, nervskador och många andra symptom efter Gardasil-vaccineringen. Nedan länkar jag en film (några få minuter lång) som visar på problemet. Lyssna till de två unga killarna som berättar att de vill göra en film om riskerna med Gardasil. Den ena killens syster blev sjuk direkt i anslutning till vaccineringen och föll ihop... om hon överlevde vet jag inte. Men att hon svimmade menade läkaren berodde på att hon var rädd för sprutor. (?)

Se filmen http://www.youtube.com/watch?v=3N0KTZZOrD4&feature=youtu.be 

Kolla även denna http://www.mammormotgardasil.nu, en hemsida skapad av mödrar som är kraftigt oroade för sina döttrars hälsa.

Personligen tycker jag att vaccinations-hysterin har nått sin gräns för länge sedan. Eller är det återigen behov före ansvar som råder? Och vems behov i så fall? Ja inte sjutton är det våra unga flickors behov som gäller, snarare läkemedelsindustrins behov av mera pengar.


Diabetes!

Antalet sjuka i diabetes slår alla rekord, och sjukdomen drabbar bara längre och längre ner i åldrarna. En del läkare och forskare tycker att det är märkligt, med tanke på att vi i dag äter så nyttigt och motionerar bra. Med bra mat menar dom i första hand lättprodukter, nyckelhålsmärkta varor, lite fett och allt som står "light" före. Det är etablissimangets syn på saken. Men vad är då diabetes?

Diabetes skapas inte bara genom att vi äter felaktigt, den är också ett symptom på stress.
När vi stressar ser vår kropp det som en fara och vill fly eller kämpa. Då ökas utsöndringen av hormoner framför allt kortisol och adrenalin. En rad fysiska funktioner slås på - hjärtat och lungorna arbetar hårdare för att vi ska kunna röra oss snabbt, glukos frigörs i blodomloppet för att ge oss extra energi, blodkärlen drar ihop sig och koaguleringsfaktorer släpps ut i blodet inför förväntade skador.

Om stressituationen är över inom några minuter har dessa påslag en skyddande effekt, t ex stärker de immunförsvaret, och är vi i en akut stressad situation är påslaget en förutsättning för att vi ska klara av situationen.
Men... om vi går omkring och är rädda, oroliga och flykt och kampberedda under en längre tid så att stressen blir mer eller mindre kronisk, då är reaktioner som dessa mycket farliga.
Påslaget av glukos (socker) skadar insulinproduktionen och vi kan drabbas av diabetes. Vi kan också gå upp i vikt när energin inte tas i anspråk (vi varken flyr eller slåss).
Hjärtats och lungornas högre växel kan, tillsammans med de ihopdragna blodkärlen och hjärt- kärlsystemets övriga mobilisering, leda till högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Även immunförsvaret försvagas om det ständigt tvingas in i ett stärkt läge.
Kvinnor kan få störningar i ägglossningen och män kan få erektionsproblem. Nervceller i hjärnan kan skadas och det överdrivna påslaget av kortisol kan störa dygnsrytmen och vi får svårt att sova.
Allt detta är ett faktum som erkänns av forskare och läkare.

Mobiler, datorer, dect-telefoner, trådlösa nätverk (WiFi), microvågsugnar, lågenergilampor, induktionshällar, självgående gräsklippare mm mm mm. Allt detta ger ifrån sig strålning, giftgaser och annat som ständigt stressar människans kropp. Det påverkar våra signalsubstanser och utsätter oss för ständig stress. Bara det faktum att vi alltid är tillgängliga - dygnet runt - är en stor stressfaktor.

Diabetes, plötsligt hjärtstopp, barn som föds med hjärtfel, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, huvudvärk - ja listan är hur lång som helst. TROTS DETTA säger våra forskare i Sverige tillsammans med stora delar av den svenska läkarkåren - att elektromagnetisk strålning INTE är farlig!

Strutsar är dom, med huvudet i sanden... eller som mitt lilla älskade barnbarn, när hon lägger en kudde över ansktet och säger "Ser du mig nu?" Hon är tre år... hur gamla är forskarna?
Och till sist... vad är det för värld vi lämnar över till nästa generation? Hur kommer det att gå för mina älskade barnbarn? Deras barn? Är det en trygg tillvaro vi lämnar över? Eller låter vi dom ärva stress, oro, sjukdomar, ångest?
Vad tror DU?

Att teknik ger ifrån sig giftgaser är inget nytt. Ta en ny TV t ex. När du startar upp den då luktar det lite varmt och bränt då de nya kretskorten och annat för första gången värms upp. En sak är alltid säker. Känner du en lukt... då finns där en gas! Allt från fislukt till stora gasutsläpp från industrier...gaser...

Bilder: Ovan kretskort, nedan mitt älskade barnbarn. Hur var det nu de sa Nokia och Telia? Behov före ansvar? Vem skapar mitt barnbarns behov? Vi får aldrig glömma vårt eget ansvar!