Moder Jord är trött!

Stormen har bedarrat i USA... och snart dyker det väl upp en ny naturkatastrof på vår vackra jord. Nedan har jag lagt ut en dikt som jag skrev när askmolnet från Island lamslog hela Europa - men i ny tappning...
Ha en bra dag Gott folk!
 
Moder Jord
 
Din ilska är noterad
Tack vi har förstått
Skadan är nu etablerad
USA är nu väldigt vått

Kanske är det så
Din ilska väcks till liv?
När vi så snabbt glömmer
både askmoln och kiv

Jorden den bävar
och människorna flyr
Men allt ska byggas upp
den notan blir dyr
 
Men glädjen är stor
mitt ibland sorgen
För att öka tillväxten, käre Bror
går vi gärna i borgen
 
Homo sapiens kan inte förstå
att vår Jord är en kvinna
Och henne kan vi inte "slå"
om vi kärlek ska vinna

Det går till en gräns
sen kokar hon över
Vi glömmer hur det känns
och skriker "manöver"

Nu vänder vi henne ryggen
där hon ligger och blöder
i aska, vatten och kala hyggen
men med ett inre som glöder...
 
 
Moder Jord tar sig för pannan
när vi nu pinar hennes sköte
Vi tar från en och ger till en annan
och fyller världen med skräp och bröte
 
Vi har snart glömt bort
Islands och Japans och USAs sår
Vårt minne är så kort
å tiden den går och går...

Rockester
 
Bilden: New York södra Manhattan, i dag 30/10 2012...
 
 

 

Skador av mobiler och elektromagnetiska fält...

Ska inte fördjupa mig för mycket i ämnet, bara visa på fakta.
Denna gång fokuserar jag på sjukdomen MS.
 
MS-sjukdomen kännetecknas av att det bildas sjukdomshärdar, så kallade plaques, i olika delar av centrala nervsystemet. I dessa sjukdomshärdar finner man vid mikroskopisk undersökning skador på nervcellernas myelin och en skada på blod-hjärnbarriären.
 
  • Multipel skleros (MS) ansågs för 150 år sedan vara så sällsynt att tillståndet ”ej hade någon klinisk betydelse”.
  • I dag är MS den vanligaste funktionsnedsättande neurologiska sjukdomen hos unga vuxna i Sverige.
  • Multipel skleros är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar hjärna och ryggmärg, dvs. det centrala nervsystemet. Det är en så kallad autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader.
  • Den vanligaste debutåldern är 20–40 år
  • Omkring 13 000 svenskar har MS, varje år får cirka 600 nya personer diagnosen.
  • Mobilstrålningen har visat sig öppna blod-hjärnbarriären på råttor. (Råttor är väldigt lika människor, därför används de ofta som försöktsdjur).
  • Den ska vara just en barriär och hindra giftiga ämnen från att läcka från våra blodkärl in i hjärncellerna.
  • Genom öppningen läcker proteinet albumin från blodet in i nervceller, där de inte ska vara.
  • En hundradel, en tusendel eller en tiotusendedel av gränsvärdet för den energi mobiltelefoner avger räcker för att öppna blod-hjärnbarriären.
Signalsubstanser har viktiga funktioner i nervsystemet då de överför nervimpulserna (information) mellan olika nervceller. Det fungerar på följande sätt: Nervceller är celler som kan bilda, ta emot och leda impulser till andra celler. Kontaktpunkten mellan två nervceller kallas synaps. När en impuls når synapsen släpper den iväg en signalsubstans som tas upp av en mottagare, receptor, på nästa nervcell. På så sätt kan en impuls färdas lång väg genom många nervceller.
 
Minsta rubbning i denna kommunikation leder till sjukdomar.
Därför sätter jag ALDRIG en mobiltelefon mot min skalle.
Svårare är det inte!
 
Bilden: Återigen en bild på celler, synaps, myelinskida... som vi alla har - och som bör fungera...
 
 

Favorit i repris - Jordning!

Lider Du av någon form av sjukdom, smärta eller inflammation? Då har Du med all säkerhet elektronbrist.
Beskrivning
Det finns omkring 16 miljoner åskväder i världen varje år. 5000 ggr per minut slår blixtar ner på vår jord - varje dag... året runt. Bara i Sverige slår blixten ner 100 000 ggr varje år (274 ggr/dygn). Och självklart finns det en orsak till att de slår ner... det är inte bara ett oväder... Dessa nedslag laddar jordens yta med hälsosamma elektroner.

I alla tider har människan gått barfota - och gör så fortfarande mer eller mindre. Under dina fötter, när du är utomhus, finns inte bara jord, sand, gräs och betong. Där finns också en outtömlig källa av läkande energi.
Vi människor, liksom allt annat levande, är elektriska varelser. Vi lever på en planet som styrs av elektriska impulser.

I dag finns det forskare som säger, att det sämsta vi människor någonsin gjort... var när vi tog på oss skor... med gummisulor. Då slutade vi "ladda" vår kropp, då slutade vi "vara ett med jorden".

I boken "Att vara jordad", med undertiteln "den kanske viktigaste upptäckten för vår hälsa i modern tid" finns mängder med fallbeskrivningar. Allt från vi vanliga medborgare till elitidrottare, som berättar vad Jordningen gjort för just dom.

Vi får svar på frågorna varför, när, var och hur.
Har Du en gång jordat dig vill Du aldrig vara utan.
 
The Earthing Institute hemsida: http://www.earthinginstitute.net/
 
Bilder: Celler, synaps, myelinskida och nedanför boken om "Jordning".