Sara Thomées avhandling slår in öppna dörrar!

 I mars 2013 disputerade Sara Thomée vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Och vad står det då i denna avhandling? Jag har läst den - 20 sidor akademisk engelska.
Och jag hade RÄTT!
 
Hela hennes avhandling är koncentrerad till kulturella och psykosociala aspekter. Sammanfattningsvis kan man säga att hennes avhandling går ut på följande:
 
 • Hög användning av dator och mobil kan ge psykisk ohälsa såsom stress och depression samt sömnproblem. Pga att ju mer tid du ägnar åt mobil och dator desto mindre tid får du över till sömn.
 • Att inte hinna svara på mail, sms eller göra uppdateringar på sociala medier vilket skapar frustration.
 • Stress i samband med studier, då du ofta halkar in på annat när du sitter vid datorn som tar bort fokus från själva studierna - spelsajter, chattar, surfar och annat.
 • Du störs hela tiden när du studerar... av sms mail och samtal, vilket också späder på stress, ångest och i förlängningen sömnproblem.
 • Stress / dåligt samvete för att du sitter längre tid än nödvändigt vid datorn så annat blir lidande t ex förhållande, familj, vänner, hushållssysslor.
 • Förlorad tidsuppfattning vid datorn.
 • Ångest över att du slösat bort tid.
 • Du känner varken hunger eller trötthet när du är uppkopplad.
 • Tvång att gå upp på nätterna för att kolla sms och mail / beroendeframkallande.
 • Ångest över att inte vara lika vackra, smala och framgångsrika som andra man ser på nätet.
 • Social isolering var ett stort återkommande problem. Man levde genom datorn och mobilen och inte ansikte mot ansikte med människor (irl = in real life).
 • Tystnaden från en mobil ger ångest, precis som avsaknad av sms och mail.
Osv osv osv osv osv osv osv !
 
Allt detta är förvisso intressant och viktigt att uppmärksamma. Men, allt detta vet vi ju redan. Eller?
 
På alla dessa tjugo sidor fann jag endast två tillfällen där Sara nämnde elektromagnetisk strålning. Citat:
"Det fanns också kommentarer om strålning från datorn som en möjlig orsak till sömnstörningar".
... och...
"Självrapporterande symptom i samband med användande av mibiltelefoner inkluderar oftast huvudvärk, öronvärk och värmeförnimmelser samt trötthet och svårt med koncentrationen. Dock är exponering av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner för närvarande inte kända för att ha några större hälsoeffekter."
 
Sara avslutar med att säga:
"Vi har begränsat vår undersöktning till psykosociala aspekter av mobiltelefonanvändning. Möjliga biofysiska symptom på grund av exponering från elektromagnetiska fält har inte beaktats."
 
Min egen slutsats av denna avhandling är:
Att slå in öppna dörrar är inte svårt.
Det är nämligen vad jag anser att Sara gör genom de resultat hon uppvisar.
 
Hon säger själv att det "inte finns några kända hälsorisker" med mobilanvändning.
Just av den anledningen borde Sara ha ägnat sig åt just detta - de biologiska effekterna.
 
Då hon arbetar vid avdelningen för arbets- och miljömedicin borde det vara av intresse att ta reda på vad WiFi´n i våra svenska skolor ger för skador på våra barn och ungdomar, eftersom WiFi i dag finns på alla skolor.
Hur mår våra lärare som dagligen vistas i denna arbetsmiljö?
På våra dagis är det i dag självklart att sätta iPads (paddor) i knät på de allra minsta.
Vilka risker medför detta?
Är det ansvarsfullt med reklam för appar som riktar sig till våra barn och ungdomar?
Vilka risker finns det med alla appar?
 
Istället väljer Sara, som så många andra svenska forskare och myndigheter, att ta fram tester, forskning och avhandlingar som enbart består av självklara plattityder. Rapporter som inte säger ett dugg om de verkliga riskerna. Avhandlingar som bara tar tid i anspråk från sådant som är så mycket viktigare att fokusera på.

Bedrövligt, tragiskt och fruktansvärt aningslöst.
 
Till sist kan jag - med tanke på att Sara inte känner till några risker - hänvisa till mitt förra inlägg där jag i slutet lagt in några länkar till forskningsrapporter från oberoende forskare och läkare runt om i världen. Där har Du lite att bita i Sara Thomée!

Sara Thomée (psykolog och med dr) doktorand och forskare på Sahlgrenska...

Hon har hörts/synts en del i media på sista tiden. Forskaren Sara Thomée (bilden) gör enkäter och frågar unga användare om deras hälsa. Och det är väl bra... eller?
 
Lyssnade på en intervju med henne på Radio Skaraborg, där hon berättade om sin forskning.
OBS! Jag har hittat länken till hela avhandlingen, vilken jag ska ta mig tid att läsa i sin helhet framöver. Så det jag skriver i fortsättningen kan ju komma att ändras... återkommer när jag läst den.
 
Sara Thomée talar uteslutande om de psykosociala aspekterna när det gäller användandet av trådlös teknik - såsom dator, mobil och "paddor".
Hon nämner bara självklara slutsatser såsom "att en frekvent mobilanvändning har ett samband med ökade sömnbesvär hos män samt med ökade depressionssymtom hos både män och kvinnor"....
Med andra ord... om du använder tekniken ofta/länge så sover du mindre, och då blir du trött och deprimerad!
 
Behöver man forska för att komma fram till detta?
 
En annan av hennes slutsatser är "att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning", "Att ofta använda datorn sent på natten är inte bara associerat med sömnstörningar utan också med stress och psykisk ohälsa hos både män och kvinnor"...
Samma här... Behöver man verkligen forska för att dra dylika slutsatser? Är inte detta något som ALLA begriper per automatik?
 
Vidare säger Sara:
"Att de folkhälsoråd som ges till unga också bör inkludera råd och information om hur man på ett hälsosamt sätt använder kommunikationsteknologi" samt "Det handlar till exempel om vikten av att ta pauser, att ge tid för återhämtning vid intensiv användning och att sätta gränser för tillgängligheten".
 
Hälsosamt sätt att använda kommunikationsteknologi?
Att ge sig tid för återhämtning vid intensiv användning?
 
Jaa du Sara... Kan du vara så vänlig att tala om hur man på ett HÄLSOSAMT SÄTT kan använda sig av denna teknik? Samt att berätta för oss (som inte vet) vart... VART man ska ta vägen för att återhämta sig? Var i Sverige har vi en miljö som inte är belastad med strålning från master och teknik?
 
Vår tillvaro är helt fylld av signaler från trådlös teknik - därför torde återhämtning vara mer eller mindre omöjlig. Varför fokuserar inte Sara sin forskning på de faktiska delar av tekniken som gör oss fysiskt sjuka? Istället för att komma med fullständigt (tycker jag) korkade plattityder?
 
Ja varför? Kanske det beror på att hon inte skulle få ett öre för sin forskning om hon gjorde det?
Att det finns rapporter från oberoende forskare och läkare runt om i världen, som visar att tekniken ÄR skadlig, att den orskakar allvarliga sjukdomar... det vet hon tydligen inget om. Eller så skiter hon i det!
 
För Saras skull och för alla andra intresserade, så lägger jag nedan ut länkar till EN DEL av alla de tusentals rapporter om strålningsriskerna som finns. Varsågoda!
Men det är klart... frågar man svenska myndigheter så är ju samtliga dessa rapporter bara bluff!
 
Cancer kan uppkomma på grund av DNA-skador
http://www.1177.se/Skane/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-cancer/Vad-arancer/?
ar=True
Flertal studier har visat att elektromagnetisk strålning skadar DNA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22405939?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21732071?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16458332?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8627134?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397269?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12160887?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869902?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261542
Oxidativ stress kan vara en orsak till cancer.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress
Elektromagnetisk strålning ökar den oxidativa stressen.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824388?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11437466
Cancer är vanligare i närheten av mobilmaster, tv- och radiomaster. Att använda Wi-Fi i skolan
genererar mer strålning än en mobilmast i skolans absoluta närhet.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cancer%20incidence%20and%20mortality%20and%
20proximity%20to%20TV%20towers
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adult%20and%20childhood%20leukemia%20near%
20a%20high-power%20radios%20stations%20in%20Rome .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8982016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11878150
2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Incidence%20of%20cancer%20in%20the%20vicinity
%20of%20Korean%20AM%20radio%20transmitters
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ecological%20study%20on%20residensces%20in%
20the%20vicinity%20of%20AM%20radio%20broadcasting%20towers%20and%20cancer%20de
ath
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mascarinec%20G%2C%20cooper%20j
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22885353?dopt=Abstract
Användning av mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20589524?dopt=Abstract
http://www.monanilsson.se/document/hardell-unga.pdf
IARC (WHO) klassificerar elektromagnetisk strålning som möjligen cancerframkallande.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
Boende nära mobilmaster får förändrade hormonnivåer.
http://www.weepinitiative.org/news/eskander-et-al-2011.pdf
http://brain-surgery.us/Khurana_et_al_IJOEH-Base_Station_RV.pdf
http://www.monanilsson.se/document/forskningnov08.pdf
Användare av mobiltelefoner löper en ökad risk att drabbas av huvudvärk, irritabilitet och
koncentrationsstörningar.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15620607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11102297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10912374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+use+and+subjective+symptoms.++C
omparison+of+symptoms+experienced+by+users+of+analogue+and+digital+mobile+phones
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symptoms++experienced+by+users+of+digital+cellu
lar+phones%3A+a+pilot+study+in+a+French+engineering+school
Användare av mobiltelefoner löper ökad risk att drabbas problem med hörseln.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+relatedhazards+and+subjective+hea
ring+and+vision++symptoms+in+the+Saudi+population.+I
Ju mer strålning foster, barn, ungdomar och djur utsätts för och ju mer mobiltelefonen används
desto större är risken för beteendeproblem.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=exposure%20to%20radiofrequensy%
20electromagnetic%20fields%20and%20behavioural%20problems%20in%20bavari
an%20children
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23113292?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962
Ju mer unga vuxna använder dator och mobil desto större är risken för att utveckla depression
och sömnbesvär. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28245/1/gupea_2077_28245_1.pdf
Barn absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen.
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.622827
Personer som exponeras för elektromagnetisk strålning löper en ökad risk för att begå
självmord. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10924428
Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning löper ökad risk att utveckla oro.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22616582?dopt=Abstract3
Flertal studier har visat att spermier skadas av elektromagnetisk strålning.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects%20of%20cellular%20phone%20emissions%
20on%20sperm%20motility%20in%20rats
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560771?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951197?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21486411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=radio%20frequency%20electromagnetic%20radiation
%20(RF-EMR)%20from%20gsm%20(0.9%2F1.8%20GHz)
Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning blir infertila.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rf%20radiationinduced%
20changes%20in%20the%20prenatal%20development%20of%20mice
Elektromagnetisk strålning skadar hjärnan.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pu
bmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleItemSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$
=relatedarticles&logdbfrom=pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20353343?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21861693?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20691167?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546709?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18821198?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pu
bmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
Elektromagnetisk strålning påverkar minnet negativt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044737?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564535?dopt=Abstract
http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html
Elektromagnetisk strålning påverkar sköldkörtelhormoner negativt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15917150
Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8960730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17559686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687
Elektromagnetisk strålning påverkar hjärtat.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heart%20rate%20variability%20in%20workers%20e
xposed%20to%20medium-frequency%20electromagnetic%20fields
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18593477?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18450804?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10212373
http://www.youtube.com/watch?v=pmw_nCJWs4&list=UUxs1UgZ6DivWUfG1dX3TELw&index=9
Elektromagnetisk strålning påverkar ögat.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects%20of%20mobile%20phones%20on%20oxida
nt%2Fantioxidant%20balance%20in%20cornea%20and%20lens%20of%20ratshttp://oem.bmj.co
m/content/early/2010/07/12/oem.2009.052225.abstracthttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?ter
m=Some+ocular+symptoms+and+sensations++experienced+by+long+term+users+of+mobile+p
hones .4
http://www.youtube.com/watch?v=L7E36zGHxRw&list=UUxs1UgZ6DivWUfG1dX3TELw&index=21
http://www.maxicom.se/res/Diagram/pcwifistralning.gif
http://maxicom.se/res/Diagram/iPad-straalning.pdf
http://maxicom.se/Ny-BioInitiativ-rapport.pdf
Gränsvärdet för elektromagnetisk strålning skyddar enbart mot direkta akuta
uppvärmningseffekter, inte mot exponering dygnet runt i flera år.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/Referensvarden/
Europarådets Resolution 1815 (2011) ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och
deras inverkan på miljön”
http://www.vagbrytaren.org/EU-resolution%201815%20-20110527-sv.pdf
American Academy of Environmental Medicine, rekommendationer angående elektromagnetisk
exponering. http://aaemonline.org/AAEMEMFmedicalconditions.pdf
Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning anser att mobiltelefonanvändare i
framtiden kan drabbas av minnesproblem, ökad irritabilitet, sömnproblem, ökad känslighet för
stress, mm.
http://www.scribd.com/doc/18363669/CHILDREN-AND-MOBILE-PHONES-THE-HEALTHOFTHE-
FOLLOWING-GENERATIONS-IS-IN-DANGER
http://www.avaate.org/article.php3?id_article=2156
Den internationella Bioinitiative Report från 2012 om elektromagnetiska fält är en
sammanfattning av mer än 1800 forskningsrapporter i ämnet.
http://www.bioinitiative.org
I Freiburg-uppropet redovisar en grupp tyska läkare sina erfarenheter av hälsoproblem orsakade
av mobiltelefoni och trådlösa telefoner. De kräver stopp för vidare utbyggnad och att DECTstandarden
för trådlösa telefoner ska göras om för att minska strålningen.
http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/freiburg.htm
130 läkare i tyska staden Bamberg anser att elektromagnetisk strålning kan leda till huvudvärk,
oro, förvirring, irritation, koncentrationsstörningar, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, yrsel,
allergier, mm. http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm

Sammanfattning:
1. Elektromagnetisk strålning skadar DNA och leder till ökad oxidativ stress vilket kan bidra till cancer.
2. Cancer är vanligare ju närmare en mobilmast, tv-mast eller radiomast du bor.
3. Personer som utsätts elektromagnetisk strålning i yrket löper en ökad risk för cancer.
4. Spermier skadas av elektromagnetisk strålning.
5. Elektromagnetisk strålning skadar hjärnceller och påverkar minnet negativt.
6. Elektromagnetisk strålning kan öka risken för psykisk ohälsa.
7. Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.
8. Risken för huvudvärk, minnesproblem, yrsel, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, nedstämdhet och värk ökar ju närmare en mobilmast man bor.
9. Elektromagnetisk strålning kan påverka hjärtat (varför har vi hjärtstartare överallt i dag?)
10. Utländska myndigheter varnar för att barn kan skadas av trådlös teknik.
11. Utländska läkare varnar för att elektromagnetisk strålning kan skada människor.
12. WHO anser att elektromagnetisk strålning är möjligen cancerframkallande (även om de nästa stund vrider på sig och flörtar med mobilindustrin)
 

Trådlös teknik... igen!

En liten uppdatering bara...
 
Vi har nio miljoner invånare i Sverige.
Vi har femton miljoner mobilabbonemang.
Låt oss leka med tanken att var och ett av dessa kostar 300 kr i månaden.
Det blir 54 miljarder om året, bara i abonnemangsavgift, bara i Sverige.
Lägg sen till att alla dessa personer faktiskt har köpt en mobiltelefon. Kanske en extra laddare. Ett fint fodral. Olika sladdar.
 
Eriksson är störst på marknaden. De har gått ihop med Sony när det gäller mobiltillverkningen. De samarbetar även med General Electrik i USA och kontrollerar den amerikanska mobilmarknaden. Eriksson har ett 50-tal dotterbolag inom elektronikbranschen. Det finns alltså ett stort antal aktörer på marknaden som tjänar pengar på mobil teknik. Och... aktieägare som är maktfullkomliga - naturligtvis!
 
Hur många miljarder detta omsätter? Det går att räkna ihop, men jag stannade vid dotterbolagen (Eriksson ej medräknat). Deras årsredovisning/omsättning 2012 var 16 miljarder... dollar!
 
Många av oss har också en eller ett par datorer. Kanske en iPad (padda). Kanske två, tre paddor...
I hemmet finns säkerligen också en mikrovågsugn, en platt-tv, en induktionshäll på spisen. Idag har vi även trådlösa elmätare. Är folk tillräckligt allvarliga tekniknördar så har dom säkerligen lampor som styrs trådlöst, garagedörrar som styrs trådlöst, larm av olika slag.
 
Med andra ord - de lever i en "strålande tillvaro"!
 
Nu till den STORA frågan:
 
Vart tar alla dessa människor vägen när de ska återhämta sig? Vila från tekniken? Komma undan strålningen?
 
Vart tar Du vägen?
 
(Diagrammet nedan är hämtat från http://www.maxicom.se/strålningsrisker...)
 
Under bilder förklarar jag lite...
 
 
Längst ner ser du uteffekten från mobilmasten om vi skulle ha en vanlig gammal mobil, de första som kom ut på marknaden, (0,000000000001 W/kvm alltså en pikaWatt, 12 decimaler). Sen kan nu följa stapeln uppåt och läsa av hur strålningen ökar i takt med att tekniken utvecklas. Vi har i dag uppnått nivåer runt 1 W/kvm.
Strålningen från våra master har alltså ökat... inte tio gånger, inte hundra gånger, inte tusen gånger... dom har ökat tusen miljarder gånger!
Detta är ett måste för att vi ska kunna surfa på mobilen när vi befinner oss i källare med tjocka betongväggar, ute till havs, uppe i fjällen och alla andra omöjliga platser. Med andra ord...
En strålning som går genom tjocka betongväggar är enligt vår egen Strålskyddsmyndighet helt ofarlig för oss människor. Men när vi ska röntgas hos tandläkaren får vi en haklapp i bly och personalen går ut ur rummet ? ? ? ? ?
 
Avslutningsvis får jag nog säga...
Människokroppen är fantastisk skapelse. Men hur länge orkar vi?