Fåglarnas GPS och rävarnas jaktförmåga...

Kryprokrom? Hört talas om det någon gång?
 
Förmodligen inte. Kryptokrom är ett protein. Studien nedan handlar om fåglar, men kryptokrom finns även hos rödräv, nötkreatur, rådjur och kronhjort med flera.
 
Citat från SvD: "Att flyttfåglarna lyckas orientera sig efter jordens magnetfält med hjälp av någon slags inbyggt kompass är de flesta forskare överens om, men hur fungerar denna kompass?
Några tyska biologer presenterar sitt svar i den vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) - fåglarna ser helt enkelt magnetfälten. Ljuskänsliga proteiner, kryptokrom gwCRY1, finns i vissa celler i näthinnan hos t ex trädgårdssångarna. Dessa celler är extra aktiva nattetid när fåglarna ska inrätta flygrutten efter magnetfältet."/TT
http://www.svd.se/protein-far-faglar-att-se-magnetfalt
 
För fåglarnas del handlar det alltså om navigering. Men hos rödräven t ex - används denna funktion vid jakt. Alltså en förutsättning för att räven ska finna föda.
 
Vad händer när vi människor skapar egna elektromagnetiska fält? Fält som i dag finns överallt? Ta brevduvan till exempel. En fågel som framavlats för att hitta hem, och oftast gjort det också. Tills nu. Ett fenomen som gäckat forskarna länge. Men nu tror dom sig hittat en lösning:
"Jorden nynnar konstant på en slags bakgrundsmusik - ljudvågor med mycket låg frekvens (lägre än vad människor kan uppfatta) som uppstår när vågor långt nere i havsdjupen integrerar med jordskorpan. Och det är just den unika ljudfrekvens varifrån duvan härstammar/släpps geografiskt som får den att hitta hem, oavsett var den släpps".
 
Likadant för brevduvan alltså. Störs den av de nya, av människan skapade, elektromagnetiska fälten? Som faktiskt är rejält mycket kraftigare än jordens egen? Kan det vara därför den inte hittar hem? 
 
Ett tveklöst JA på den fråga torde vara självklart. Men icke!
Under många år har jag läst och förkovrat mig i ämnet elektromagnetiska fält, och jag kommer hela tiden fram till samma slutsats. Elektromagnetiska fält, skapat av mobilindustrin, är ett hot! Inte bara mot människor - utan även mot alla andra levande varelser.
 
Vi människor har också proteiner... som påverkas.
"Ny forskning från forskargruppen vid Atens Universitet under ledning av professor Likas H Margaritis, visar att mobilstrålning påverkar viktiga proteiner i vår hjärna. Dessa förändringar skulle kunna förklara hur olika sjukdomstillstånd som rapporterats har samband med mobilstrålning"
Artikeln fortsätter:
"Flera av dessa proteiner har betydelse för hjärnans funktion och kan indikera oxidativ stress och skulle kunna förklara de hälsofaror som hittills rapporterats i form av huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, minnesproblem och på lång sikt även orsaka bl a hjärtumörer, konstaterar forskarna. Det här visar än en gång att det finns påvisade mekanismer. Att strålningen orsakar fria radikaler och oxidativ stress samt påverkar proteiner är bevisat många gånger tidigare."

 

Varför talas det då så tyst om detta? Hähä... ja det finns bara en förklaring. Dessa forskare är inte knutna till mobilindustrin. De sitter inte som sakkunniga i Telias styrelse, de jobbar inte på Karolinska Institutet i Stockholm, och de forskar inte med pengar skänkta av Vinnova eller Sony Eriksson - och sist men inte minst... dessa forskare är INTE svenska!

Ha en trevlig dag!

http://mobiltelefoni.tv/2012/01/24/mobilstralning-forandrar-viktiga-proteiner-i-hjarnan-kan-forklara-olika-rapporterade-symtom-och-sjukdomar/

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den mobila tekniken har inga gränser!!!

Vad är de som händer med vårt samhälle? 

 

Senaste uppfinningarna: 

"Genom att integrera sensorer och wifi i ett plåster kan föräldrar eller vårdare övervaka febern hos ett sjukt barn eller en patient utan att den sjuka personen behöver störas.

Det silikonbelagda plåstret, som man klistrar på bröstkorgen under armhålan, mäter temperaturen och skickar automatiskt informationen vidare till en app i en smart telefon var tionde sekund. Plåstret Temptrack kan sitta på patienten i ett dygn och kostar 20 dollar."

Sätta en sån tingest under armen på en sjuk person? Hur tänkte dom nu? Ständigt signalflöde till den sjuka kroppen hela tiden, var tionde sekund avläsning?

 

 
* * * 

* * * 

"På den stora konsumentelektronikmässan i Las Vegas visade Innomdle, en avknoppning från Samsung, upp produkten Tiptalk, som skapade många nyhetsrubriker.

Tiptalk är ett smart armband som förmedlar röstmeddelande från mobilen vidare in till örat via fingertoppen. Någon högtalare används alltså inte. Röstmeddelandet går direkt in i örat, och ingen utomstående kan höra vad som sägs."
Nej... det är inget skämt!

 

 

 
* * * 
För att inte tala om det nya påfundet med att operera in ett chip i handen, vilket sprider sig likt en löpeld över landet. Samtidigt som folk värnar om sin integritet och klagar på allt och alla som stör den... och så gör dom detta? Chipet gör dom utan tvekan tillgängliga för storebror staten på ett sätt som ingen kan föreställa sig. Inom tio år "förutspår" teknikfolk att ALLA svenskar, i alla åldrar, har ett chip. "Varför inte sätta in ett direkt på BB" läste jag någon säga. Öh?
Räkna inte med mig!
 

* * *

 

Hur dum får man bli?

El-överkänslighet? Hur kommer det sig att vissa drabbas av det och andra inte?
Det har med flera faktorer att göra. Dels exponeringens omfattning och längd, dels kroppstypen och de medfödda förutsättningarna och dels hur hälsosamt man lever i övrigt.
För att undvika att bli överkänslig måste cellerna hinna reparera sig. Vilket de i dagens överflöd av trådlös teknik INTE klarar av att göra. De skador som i dag visar sig är bara toppen av ett isberg. Ge den trådlösa tekniken några år till med allt vad det innebär av ökat antal "trådlösa makapärer". Ja, tanken svindlar!
Om man ständigt eller ofta utsätter kroppen för elektromagnetisk strålning så hinner inte kroppen återhämta sig och cellerna repareras inte. DÄR har vi orsaken till alla olika symptom. 
God kost, sömn, motion och livsglädje är andra faktorer som får kroppen/cellerna att läka. Men tyvärr räcker det inte på långa vägar, när vi ständigt utsätts för strålningen.
Att vara överkänslig för strålningen från trådlös teknik är inget konstigt i sig, men att som media gör - kalla det för elallergi? Någon sådan allergi existerar inte. INGEN människa eller annan levande varelse tål elektricitet!
http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/elallergi-ska-inte-ge-ratt-till-bidrag/
 
Kristdemokraten Roland Utbult säger: I dag är dock de flesta forskare överens, elöverkänslighet existerar".
Centerns vice gruppledare Ulrika Carlsson har motionerat om att elöverkänslighet är på väg att bli ett ”stort folkhälsoproblem” och att det måste erkännas som sjukdom och som grund för arbetsskada. Alla kommuner ska ha lågstrålande zoner och dela ut bidrag för elsanering, kräver Carlsson.

På detta svarar ovan Expressens skribent Erik Erfors (bilden nedan och länken ovan): "Naturligtvis mår många egendiagnostiserade dåligt. De ska ha adekvat vård. Att ge dem särskilda ekonomiska erkännanden är dock att göra dem en björntjänst."

"Adekvat vård"? Vad menar han med det? Psyket eller? Är det dit alla "foliehattar" ska skickas?

Ja Du Erik. Om du inte visste det, så kan jag upplysa dig om följande: Alla människor, även DU, drabbas av strålningen. Inte heller Du kommer undan. Inte heller din familj eller dina barn, eller dina nära och kära släktingar och vänner. 

Den som lever får se...