Vi sitter trygga kvar i EU!

Sven Melanders lilla kortfilm snurrar nu runt i sociala medier (länk nedan). Där ger han en bild av hur länderna i EU ser ut. Nu harju  England röstat sig ur EU och vi sitter tryggt kvar. Som vår statsminister Stefan Löfvén säger: Sammanhållning, samarbete, fredsarbete, ekonomisk trygghet, frihet..."
Vad säger då Melander i sin film. Jo följande:
 
"Vi är kvar i EU tillsammans med Sann-finländarna, Danskt Folkeparti, ärkereaktionärerna i Polen, halvfascisterna i Ungern, Österrike som är på väg att välja en fascistisk president, Rumänien som inte kan ta hand om sina egna medborgare, Grekerna som blåljuger om sin budget, Italien vars halva budget är svart, Spanien som har 25 % arbetslöshet, Frankrike som ev nästa år kan få en mycket invandrarfientlig president och så har vi Tyskland som nöjer sig med att ljuga om sina avgasutsläpp från Volkswagen.
Lägg sen till 55 000 EU-tjänstemän med exempellösa förmåner såsom skattebefrielse, traktamenten, bostadsförmåner osv osv osv..."
 
Jovisst, EU känns väldigt tryggt!
 
https://www.youtube.com/watch?v=JPm86wsD31I
 
 
 

Europarådets resolution 1815.

Europarådet Resolution 1815

Efter andra världskriget bildades Europarådet för mänskliga rättigheter för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Europadomstolen för mänskliga rättigheter är en del av Europarådet. Europarådet har 47 medlemsländer och är fristående från EU.
 
Europarådet förbereder en utvidgning av den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna till att även gälla en god miljö. Europarådets Permanenta kommitté antog därför resolution 1815 med krav på:

Resolutionen baseras på ett betänkande om de möjliga riskerna med magnetfältens och den radiofrekventa elektromagnetiska strålningens inverkan på miljö och hälsa. Under 2010 och 2011 anordnades två utfrågningar med experter.
 
Betänkandet tar upp påverkan på växter, insekter och djur. Det pekar på det faktum att elektrisk ström eller elektromagnetiska vågor med bestämda våglängder kan ha en tydlig positiv påverkan och används medicinskt, och att detta också gör det möjligt med negativ påverkan. Det noteras att problemet med elektromagnetiska fält har klara paralleller med andra miljöfrågor som kemikalier, miljögifter, tungmetaller och genetiskt modifierade organismer. Hänvisningar finns till krav och slutsatser formulerade av framstående forskare (ICEMS, BioInitiative Working Group) och EU:s REFLEX-program. Betänkandet tog också upp synpunkter från organisationer i det civila samhället. 
Slutsatsen i betänkandet är att det finns tillräckliga belägg för skadlig påverkan av elektromagnetiska fält på växter, djur och människors hälsa, för att agera och skydda mot möjliga och allvarliga miljö- och hälsorisker.

* * *

Med denna resolution borde det vara bevisat att EMF (elektromagnetiska fält) innebär en risk för allt levande och att man bör iakttaga Försiktighetsprincipen. En lag som åsidosatts helt och hållet i och med den trådlösa teknikens intåg i våra liv. En lag alltså - Miljöbalken (2 Kap 3 §) - inte en rekommendation. Trots detta fortsätter svenska forskare, mer än andra, blunda, förneka och att hävda motsatsen. Visst blir man trött?!

 

Mobilindustrin / IT-branschen...

Näst efter vapenindustrin torde nog IT-industrin komma när det gäller maktfaktor i samhället.
Att hela tiden "utveckla" och ta fram nya trådlösa, energikrävande produkter är ju deras ledstjärna. Hela tiden ska mobilerupdrateras, paddor förbättrs, datorer utvecklas och hastigheten på brdband ökas.
Master ökar sin utkapacitet, fiber grävs ner i hela landet, nya produkter sägs till hushållen i en aldrig sinande ström
Mobilindustrin och IT-industrin har en ständig önskan om ökade aktieökningar och en aldrig upphörande våt dröm om att fylla sina konton med mer och mer pengar.
Den som får betala priset är Du och Jag.
 
Senast i raden av produkt som nu lanseras är nog blad det mest fruktansvärda jag sett. Det förövar inte bara människor på deras värde utan minskar arbetstillfällen på många orter. Och det är naturligtvis ett kvinnodominerande yrke som är målet. 
 
Istället för att ge de som jobbar i yrket en skälig lön och goda arbetsförhållanden, så tar man en helt annan lösning till sin barm. Robotoar och skärmar! Systemet för övervakning av gamla via en robot med skärm - där vårdtagaren kan tala med personal - kallas för Giraffen. Deras slogan är "Giraff sammanför människor i hemtjänst och vård."
Såå, att besöka den gamle i hemmet är inte att sammanföra människor då, eller?
Företaget bakom Giraffen presenteras i denna Youtubefilm.
 
https://www.youtube.com/watch?v=p4qLRzNIs1M
 
Bröderna Roy och Dan Sandberg hade tillsammans med Stephen von Rump utvecklat sin mobila Giraff-robot i Silicon Valley i Kalifornien med inriktningen videokonferenser. Då träffade de affärsutvecklaren Adam Hagman från Robotdalen som såg nya affärsmöjligheter för företaget på en helt annan marknad. 
"- Giraff-roboten är en social, kommunikativ robot. Den främsta anledningen till att äldre flyttar hemifrån till någon form av äldreboende är tryggheten, de vill känna att någon har lite koll på dem. Mycket av det kan Giraffen ta hand om. Den kan inte bädda sängar eller värma mat, men med roboten kan vårdgivare och anhöriga ha kontakt med den äldre. Det är tryggt, säger Hagman."
 
Hur kan någon med vettet i behåll kalla en robot för trygg? Det enda jag tänker på är, när vi på mitt arbete ska rapportera kvällens turer i datorn och den inte funkar. "Äh, jag tar det nästa pass istället" säger vi då och åker hem.
Hur många gånger krånglar inte datorer? Och den äldre generationen? Hur duktiga är dom på mobiler, möss och skärmar? Merparten av dagens äldre tycker INTE om detta. Det är bara ett fåtal som genom sitt yrke lärt sit hantera tekniken som kan känna sig positiva. Här är informationsfilmen om Giraffen:
 
https://www.youtube.com/watch?v=eXQfd6AMivc
 
Men nu kommer det märkliga. Hittade denna artikel på nätet... (http://evertiq.se/news/30968)
 
"
Giraff Technologies AB, som arbetat med att utveckla och marknadsföra en mobil telenärvaro-maskin för bland annat hemtjänst, har försatts i konkurs.
Robotdalen-företaget Giraff Technologies AB har arbetat med att utveckla robotar och lösningar som gjort det möjligt att koppla samman exempelvis hemtjänst och vårdtagare på distans. Bolaget har flera gånger uppmärksammats i nyheter.
Efter att ha gjort en förlust på 1,1 miljoner kronor 2014 kastar nu bolaget in handduken. Bolaget hade 7 anställda 2014."
 
Hörde så sent som i veckan att flera områden inom olika kommuner i vär närhet har anmält sitt intresse för Giraffen. Men, eftersom de gått i konkurs kanske hela idéen skjutits på framtiden. Tja vem vet. Men det ökar ju inte förhoppningen om en trygg ålderdom precis... när man ser hur kommunerna planerar behandla oss äldre i framtiden! Fy sjutton!