Europarådets resolution 1815.

Europarådet Resolution 1815

Efter andra världskriget bildades Europarådet för mänskliga rättigheter för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Europadomstolen för mänskliga rättigheter är en del av Europarådet. Europarådet har 47 medlemsländer och är fristående från EU.
 
Europarådet förbereder en utvidgning av den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna till att även gälla en god miljö. Europarådets Permanenta kommitté antog därför resolution 1815 med krav på:

Resolutionen baseras på ett betänkande om de möjliga riskerna med magnetfältens och den radiofrekventa elektromagnetiska strålningens inverkan på miljö och hälsa. Under 2010 och 2011 anordnades två utfrågningar med experter.
 
Betänkandet tar upp påverkan på växter, insekter och djur. Det pekar på det faktum att elektrisk ström eller elektromagnetiska vågor med bestämda våglängder kan ha en tydlig positiv påverkan och används medicinskt, och att detta också gör det möjligt med negativ påverkan. Det noteras att problemet med elektromagnetiska fält har klara paralleller med andra miljöfrågor som kemikalier, miljögifter, tungmetaller och genetiskt modifierade organismer. Hänvisningar finns till krav och slutsatser formulerade av framstående forskare (ICEMS, BioInitiative Working Group) och EU:s REFLEX-program. Betänkandet tog också upp synpunkter från organisationer i det civila samhället. 
Slutsatsen i betänkandet är att det finns tillräckliga belägg för skadlig påverkan av elektromagnetiska fält på växter, djur och människors hälsa, för att agera och skydda mot möjliga och allvarliga miljö- och hälsorisker.

* * *

Med denna resolution borde det vara bevisat att EMF (elektromagnetiska fält) innebär en risk för allt levande och att man bör iakttaga Försiktighetsprincipen. En lag som åsidosatts helt och hållet i och med den trådlösa teknikens intåg i våra liv. En lag alltså - Miljöbalken (2 Kap 3 §) - inte en rekommendation. Trots detta fortsätter svenska forskare, mer än andra, blunda, förneka och att hävda motsatsen. Visst blir man trött?!

 

Kommentera här: