Nu ska vi ge pengar till Cancerfonden igen!

VAD ÄR CANCER?
 1. En genetisk förändring uppstår. Det leder till ökad celldelning hos för övrigt normala celler.
 2. Med tiden uppkommer fler genförändringar vilka leder till att cellens ”självmordsprogram” störs.
 3. Ytterligare förändringar leder till att de nya celler som bildas mer och mer liknar en cancercell.
 4. Fullt utvecklad cancer. Cancercellerna kan utveckla egna blodkärl och tar inte längre hänsyn till omkringliggande vävnad.
 5. Spridd cancer. Cancercellerna kan nu sprida sig via blodet och lymfvätskan och bilda dottertumörer, metastaser, på andra ställen i kroppen. 
 
VAD ÄR SVAMP? 
 • Svampar är inte växter eller djur. Svampar är svampar.
 • Svampar äter och andas syre.
 • Svampar har en egen typ av celler, svampceller.
 • Det vi ser av svampen är svampkroppen. Det är bara en liten del av svampen, resten av svampen växer som trådar nere i marken och bildar nya svampar.
Svampar har tre sätt att skaffa näring:
 1. Som saprofyt/nedbrytare
 2. I symbios (samarbete) med växternas rötter. Träden tar till sig mineraler från svampens trådar och svampen får i sin tur socker av trädet. Kallas för mykorrhiza.
 3. Som parasit då dom tar näring från andra växter.
Visst är det väl ändå märkligt, att forskare fortsätter förneka, det för mig självklara faktum, att cancer är svamp?
Visst det finns blodkärl i en cancersvulst. Blodkärlen är till för att svampen ska få syre, vilket den livnär sig på. Men det är också blodkärlen som gör att den ändrar färg. I grund och botten är cancertumörer alltid VITA!
 
Cancertumörer älskar socker och det gör svampar också. I en basisk kropp bildas inga cancertumörer. Men vi är ju alla mer eller mindre försurade, precis som vår omgivning - både vatten, jord och luft. Så det är inte konstigt att sjukdomen finns så utbrett. Lägg sen till all strålning vi får från trådlös teknik, som inte bara försämrar vårt immunförsvar, utan också i sig ger upphov till cancer... ja då är saken klar.
 
Men så länge forskare inte erkänner detta faktum kommer vi aldrig att kunna få bukt med sjukdomen. Aldrig!
Inte heller så länge pengar får råda. Och det gör dom - som vanligt!
 
Självklart har forskarna gjort framsteg. Bröstcancer och prostatacancer är i dag inte det samma som en dödsdom. Många människor kan bli friska från sjukdomen. Även så andra cancerformer. Trots allt ser vi idag en extrem ökning av cancer. Hjärntumörer ökar långt ner i åldrarna. Men detta säger våra läkare beror på att vi är bättre på att upptäcka sjukdomen nu för tiden. Okej. Så om man inte VET att man har cancer? Då har man alltså inte cancer, eller? Måste den upptäckas innan man kan få den? Är man inte sjuk innan? Märkligt...
 
Vi måste bli mer kritiska och inte köpa allt direkt av som kommer från Karolinska, Strålskyddsmyndigheten, Forskare, Läkare och Cancerfonden. Ifrågasätt! Googla på de som sitter i styrelser och styr pengarna. Kolla vilket samband de har med Läkemedelsindustrin, Mobilindustrin och annat. Har skrivit många inlägg här på bloggen om detta.
 
I kväll tittar jag INTE på Cancergalan!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: