Bara jag blir stor nog - ska jag bli arg nog!!!"Ansvaret vilar tungt på dem som,
med den kunskap vi har i dag,
inte varnar barnen och deras föräldrar.
De lurar en hel uppväxande generation,
under falska försäkringar,
in i en vana som kan mynna ut i
livshotande skador.
Enbart för pengarna skull!"

Mona Nilsson
Miljöekonom & journalist
Författare till boken "Spelet om 3G"