Anders Ahlbom - sakkunnig!?

ICNIRP grundades 1992 av IRPA (International Radiation Protection Association) som en fristående internationell Kommission för området icke-joniserande strålning.

ICNIRP är ingen underorganisation till någon annan internationell organisation eller någon regering, men är ändå anlitad av Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska unionen (EU) och har därigenom fått ett stort inflytande.


""Grunden för våra gränsvärden - ICNIRP:s riktlinjer

Statens Strålskyddsinstituts allmänna råd, vanligen kallade gränsvärden, för begränsning av strålning från elsystem, radio, TV, mobiltelefoner, trådlösa telefoner och liknande, bygger på EU:s rekommendation 1999/519/EG som i sin tur bygger på ICNIRP:s förslag till gränsvärden. Förslaget reviderades senast 1998. Riktlinjer för begränsning av exponeringen för tidsvarierande elektriska, magnetiska, och elektromagnetiska fält (upp till 300GHz).""Professor Anders Ahlbom 

Ovanstående ligger alltså till grund för den praktiska betydelsen i gränsvärden hos vårt elsystem, radiovågor och mikrovågor.

Anders Ahlbom (bilden)
Professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin samt ordförande i ICNIRP och ordförande i SSM:s (Strålsäkerhetsmyndighet i Sverige) vetenskapliga råd.
Anders Ahlbom är också knuten till Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. Ett huvudområde för Anders Ahlboms forskning är hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Forskning som kostar enorma summor varje år.

Samme Anders Ahlbom och Lena Hillert (se tidigare inlägg "Vem i hela världen kan man lita på) ligger alltså bakom KI´s enkät ang "Mobiltelefoni och hälsa". Samma enkät som finansieras av Ericsson, Telia och Telia Sonera. Telia Sonera som alltså är på väg att  lägga ner vårt fasta telefonnät, så vi blir helt beroende av digital telefoni och mobiltelefoner.

Jag har sagt det förut och säger det igen: Jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig, att ovanstående forskare ens skulle komma på tanken, att medverka i något officiellt sammanhang/dokumentation som talar för att trådlös teknik är hälsofarligt ELLER miljöfarligt. Dom kallar sig för oberoende forskare? Att de skulle tänka på hälsa och miljö före allt annat?
Det skulle i så fall innebära att Anders Ahlbom och Lena Hillert skulle såga av den gren de sitter på?
Skulle inte tro det . . . Suck !

Utdrag www.icnirp.com:
"" Chairman, Prof. Dr. A. Ahlbom
Karolinska Institutet, Sweden.

Anders Ahlbom is a Professor of Epidemiology, Head of the Division of Epidemiology and deputy director of the Institute of Environmental Medicine at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. Main research interests are environmental epidemiology with an emphasis on cancer, in particular non-ionizing radiation and cancer. He has a longstanding interest in cardiovascular diseases and their relation to the interaction of environmental factors and biomedical risk factors. His work spans epidemiologic theory and methods, including the basis for causal inference. Dr. Ahlbom is chairman of the ICNIRP Standing Committee on Epidemiology and has been an ICNIRP member since 1995. anders.ahlbom@imm.ki.se""