Är Dina barns hälsa viktig? Eller är Du för rädd för att veta?


"Idag finns inget vetenskapligt stöd för att avråda från att använda mobiltelefon. Däremot finns en viss osäkerhet om långtidseffekterna. I väntan på ytterligare kunskap förespråkar Strålsäkerhetsmyndigheten viss försiktighet vid användning av mobiltelefon."

Texten hämtat direkt från SSM´s (Strålskyddsmyndigheten) hemsida. De hävdar alltså att inget veteskapligt stöd finns för oro... 

Du kan klicka på länken nedan. Den går till Kalle Hellbergs hemsida - där det finns finns mängder av olika forskningsrapporter att läsa.

http://maxicom.se/Forskningsrapporter.htm