Väktare ska trygga säkerheten och lugna bråkiga elever!

 

Mikael Stengård Aftonbladet skriver följande:
""Över hälften av Sveriges lärare tycker att väktare ska patrullera i skolorna för att säkra tryggheten.
Det visar en undersökning som UR-programmet Skolfront har gjort.
– Finns ingen annan lösning måste man ta in väktare för att hålla ordning, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas riksförbund.
På senare år har anmälningar om hot och våld på skolor ökat, uppger UR. Det har bland annat lett till att flera skolor redan i dag hyr in väktare för att trygga säkerheten och lugna bråkiga elever.
Exempelvis patrullerar väktare Slottstadens skola i Malmö, Mogaskolan i Svenljunga och Törnströmska gymnasiet i Karlskrona.
Flera lärare uttrycker en lättnad över att väktare ska stävja problemen med bråk och våld på skolorna.
– Man måste kunna garantera alla elevers säkerhet, säger en lärare.
Och tanken att väktare ska stå för säkerheten på skolorna får stöd av Lärarnas riksförbund.
– Det är inget som är en idealisk tillvaro, men om man har uttömt alla andra möjligheter för att hitta lösningar måste man ta in väktare för att hålla ordning i klassrummen så att vi kan fokusera på undervisning, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i förbundet till UR.
Fler lärare i stället för väktare skulle, enligt Almgren, inte lösa säkerhetsproblemen på skolorna.
– De (lärarna) löper risk att bli av med jobbet och då är det bättre att ha någon som inte löper så stor risk att bli av med jobbet när man utför sådana saker som att visa ut elever från klassrummet, säger han.
600 lärare tillfrågades i undersökningen. 55 procent av dessa svarade att det är rätt att hyra in väktare till skolan för att motverka bråk, hot och våld som äventyrar tryggheten.""

Rockester kommenterar: NÄR ska våra myndigheter begripa att det är den trådlösa tekniken och alla mobiler som ligger till grund för problemet? De påverkar våra signalsubstanser i hjärnan och ger signaler som oroar, stör och grundlägger sjukdomar och allvarliga psykiska tillstånd... Försök förstå - läs på!!!
Skolan har även begränsats i sina möjligheter att tillrättavisa bråkiga elever, vilket gör att lärare riskerar bli av med sina jobb om de "tar tag" i problemen. För att kringgå denna av - våra myndigheter skapade lag - tillåts nu väktare ta över fostran. En uppgift som faktiskt i århundraden legat på lärarkåren. Varför är det olagligt att ta en elev i kragen för en lärare, men lagligt för en väktare? Den påstådda kränkningen och skadan hos eleven, som helt ligger till grund för lagstiftarna, är väl inte mindre om det är en väktare som utför handlingen??? Gud hjälpe oss för dessa otroligt trångsynta och korkade politiker...
Hade man inte vingklippt lärarna från början kanske... och jag säger kanske... inte problemet blivit så stort. Detta tillsammans med objektiv syn på mobilens skadeverkningar skulle säkert stoppat problemet i sin linda, eller va tror DU?