Vintern är död - länge leve Vintern!

Hur, jag frågar HUR kan en så naturlig sak i vår tillvaro som snö plötsligt vara miljöfarlig?

Så fort man tar upp snön är det avfall och får inte slängas bort eller lagras hur som helst. Snöresterna är fulla av miljögifter och den är även sur. Så sur att den hotar ädelfisken. Öringen t ex är väldigt känslig för dessa snörester när de töar i väg ut i våra vattendrag.

Och så finns det då människor på vår jord som förnekar klimathotet???

Är inte förorenad snö ett av de märkligaste klimathoten som finns just nu? Och hur i himmelens namn skyddar man sig från det?

Denna vackra skapelse, som sänker sig över vår trötta och smutsiga hösttillvaro och gör att man aldrig slutar häpnas över dessa sköna glittriga konstverk. Att sitta inne i värmen och titta ut på dessa stora flingor som sakta faller förbi gatubelysningen. Beskåda frosten på fönstret, varje liten enskild stjärna - helt fantastiskt... Och nu, nu är det plötsligt sopor som faller ner från skyarna, inte snö?!

Jag säger som jag sagt förut. Vi människor tillför inte något till jorden - vi bara förbrukar. Och nu har vi förbrukat något som är lika självklart i vår tillvaro som regn och solsken, vind och lä. Vi har förbrukat snön.

Nu har vi inte bara förstört miljön - vi har även lyckats döda vintern...