Många barn vill inte leva vidare...

I Mariestadstidningen i dag läser vi att "många barn vill inte leva vidare". Självmordsförsöken har ökat bland ungdomar under de senaste tio åren. Självmord är nu den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15 till 24 år. Att den sociala situationen ute i vardagen i dag inte är människovänlig vet vi ju redan. Ungdomar hetsas att se ut och bete sig som "man gör på film" och i alla realitysåpor. Speciellt tjejer tror att världen faktiskt ser ut sådan, och många drömmer om att bli "kändis, artist eller bloggare". Många ungdomar lever i dag i en drömvärld...

Men... vi får INTE glömma bort vad den trådlösa tekniken gör mot oss. Vad strålningen dagligen, varje minut, varje sekund utsätter oss för. Oss allesammans...
Flickan i artikeln led av något som kallas reaktiv psykos. Ska nu på ett enkelt sätt försöka reda ut vad en depression är och vad som händer i vår kropp...


Vid en psykos förändras hjärnans biokemi, särskilt i det limbiska systemet. Balanserna mellan signalsubstanserna dopamin, serotonin, GBA och glutamat anses vara störd i dessa regioner, det blir också både ökat och minskat blodflöde i olika regioner i hjärnan.

Reaktiva psykoser utlösts av en pressad livssituation, hormonrubbningar kombinerad med fysisk utmattning eller sjukdom. Dessa psykoser ses betydligt oftare än andra psykosformer.

Mobilstrålning öppnar blod-hjärnbarriären på råttor. Den barriären är byggd på samma sätt hos oss människor. Och den ska vara just – en barriär. Den hindrar blodceller, giftiga ämnen, microorganismer och läkemedel från att läcka från blodkärlen in i hjärncellerna. Den skyddar alltså hjärnan från ett urval av potentiella risker, allt från infektioner till förhöjda halter av hormoner i kroppen. Hormonernas uppgift är att kommunisera med cellerna i kroppen och beroende på hormenets sammansättning stimulera eller bromsa en viss process som cellen har behov av. Varje hormon påverkar därför bara specifika celler. Får du rubbningar i hormonsystemet och bland dina signalsubstanser sker följande:

  • Nedstämdhet
  • Nedsatt intresse och glädje
  • Viktändring (minst 5 % ökad eller minskad vikt per månad)
  • Sömnstörning
  • Psykomotorisk agitation eller hämning
  • Svaghetskänsla eller brist på energi
  • En känsla av att vara värdelös eller skuldkänslor
  • Minskad koncentrations-, tankeförmåga eller obeslutsamhet
  • Återkommande tankar på döden eller självmord
  • Tappat intressen för saker du brukade glädja dig åt att göra

Alla dessa symptom, rubbningar och hälsotillstånd ligger till grund för våra psykiska sjukdomar.

Hur ser det då ut bland oss människor? Faktum är att det i dag finns åttio olika former av immunsystemsrubbningar, vilka inte fanns för tjugofem år sedan. Och det var för 25 år sedan vi på allvar började ”mikra” oss själva och vår omgivning. Det finns forskning som visar att den strålningsdimma vi i dag har runt omkring oss mycket väl kan ha del i ett antal olika ”moderna” sjukdomar såsom ADHD, kronisk trötthetssyndrom, Alzheimers, allergier, hjärtsjukdomar, slaganfall, diabetes, sömnlöshet, depression, sterilitet, leukemi, bröstcancer, hjärntumörer, missfall, missbildningar och ett antal andra sjukdomstillstånd. Ett annat sätt att se vad som händer är att kontrollera ökningskurvan över utskrivning av psykofarmaka, den följer precis ökningen av den trådlösa tekniken ute i vårt samhälle.

Min iaktagelse är självklart. Vi kan dra den enkla slutsatsen att... försäljning av trådlös teknik och läkemedel är mera värd än människors liv och hälsa. Och jag vill avsluta med något jag redan sagt flera gånger: Det är inte bara vi "vanliga" människor som drabbas. Ingen... INGEN kommer undan den trådlösa strålningen. Alla drabbas... t o m dom som tjänar pengar på trådlös teknik och läkemedel.