Kloka gamla ord!

""Människan har i det civiliserade samhället alltmer avlägsnat sig från den ursprungliga, naturliga livsmiljö, som en gång skänkte henne fullkomlig hälsa från födseln till döden. Just i denna livsmiljö med alla dess naturliga hälsofaktorer (solljus, frisk luft, artenlig föda, rörelse, vila etc) ägde hon en garanti för sin hälsa. Någon sådan garanti har ingalunda den nutida människan i sitt civiliserade liv. Tvärtom leder hennes nya livsmiljö med dess många hälsonedrivande faktorer (brist på sol och friskluft, oriktig föda, giftig stimulantia, jäkt, otillräcklig motion etc) undantagslöst till ohälsa"".
 
Kloka ord... sagda av Nils Kalén i hans bok Hälsans Lexicon, utgiven 1954. Ja du läste rätt... 1954!
 
Hittade denna bok i den fantastiska guldgruvan "Bokens Hus" i Tidan, utmed väg 200 från Skövde till Töreboda.
 
Vi går här i dag och tror att alla våra hälsoproblem är nya, men det är dom inte. Enda skillnaden är att dom är värre! Mycket värre! Vi har mer av allt det som Kalén räknade upp som hälsofaktorer. Mer skit i maten, sämre näringsinnehåll, mer störande moment i vår omgivning, mer stress och inte minst Elektromagnetiska fält.
 
I boken finns också ett annat citat: ""Att söka hjälp hos läkare - därför att man genom ett liv i lättja och lyx fyllt sig med orenligheter som en pöl fyller sig med dyvatten - är inte DET förödmjukande?""
 
Och vem sa då detta? Jo, Platon (bilden), en grekisk filosof som föddes 427 f.Kr.
 
Ha ha ha... Ja jösses! Vi människor är allt bra roliga... vi lär oss inte av våra misstag, vi sågar ner den gren vi sitter på och samtidigt har vi mage att klaga?! Ha ha ha ha ha ha!