DNA

DNA består av två parallella långa polymerer (bilden). Det är i denna "spiral" som våra gener/arvsmassa finns.
Det är något som vi blivit bekanta med genom åren, inte minst genom alla mordutredare i olika TV-serier.
Att känna till vad DNA är,
 
kan i dag räknas till allmänbildningen. Men visste Du detta?:
 
DNA-bandet i EN CELL är två meter långt. I varje cell!!! Dessa två meter med DNA-koder innehåller ca tre miljarder tecken. Alltså, när en DNA-cell ska identifieras, då görs det genom en radda av miljarders tecken.

Minsta lilla förändring bland alla dessa tecken, i varje cell, ligger till grund för hurdana vi är, vilka vi blir, vilka våra barn blir, vilka anlag vi har och inte minst våra sjukdomsrisker.
 
Tanken svindlar...