FN och Miss Universum...

FN´s milleniummål - tillsammans mot 2015. Målen är följande:
  1. Utrota fattigdom och hunger
  2. Uppnå grundutbildning för alla
  3. Öka jämställdheten och kvinnors makt
  4. Minska barnadödligheten
  5. Förbättra mödrahälsan
  6. Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
  7. Säkra en miljömässigt hållbar utveckling
  8. Utveckla ett globalt partnerskap
Sen finns det delmål fram till 2015: "Halvera andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar per person och dag. Halvera andelen människor som lider av hunger. Uppnå full sysselsättning för alla."
 
Nej gott folk, jag skojar inte. Det sitter vuxna människor i FN, det gör det faktiskt. Även om det är svårt att tro - när naivitet och omdömeslöshet råda. Hur kan vuxna skolade människor sitta och skriva ihop en sådan lista? Hur kan man bara tro, att man ska lyckas med delmålet fram till 2015 - "Uppnå full sysselsättning för alla"??
 
Ja ja ja, tanken är väl vacker. Men är inte FN och världens politiker klokare än så? Är dom verkligen så naiva? Mitt fyraåriga barnbarn skulle kunna få ihop en betydligt trovärdigare lista... faktiskt!
 
Självklart finns det bland oss människor en önskan och ambition att sträva efter stjärnorna för att nå trädtopparna. Men när det gäller världsproblemen och människors framtid - bör vi då inte ha rimligare mål?
 
Min tanke går osökt till Miss Universums tävlingar. På podiet står det en ung vacker kvinna. Konfrencieren sticker mikrofonen under nästan på henne och ställer den klassiska frågan:
 
- Vad är din högsta önskan? Den vackra tävlingsdeltagaren kastar med sitt långa hår, ler ett bländande vitt leende och svarar:
- Fred på Jorden!