Sara Thomées avhandling slår in öppna dörrar!

 I mars 2013 disputerade Sara Thomée vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Och vad står det då i denna avhandling? Jag har läst den - 20 sidor akademisk engelska.
Och jag hade RÄTT!
 
Hela hennes avhandling är koncentrerad till kulturella och psykosociala aspekter. Sammanfattningsvis kan man säga att hennes avhandling går ut på följande:
 
 • Hög användning av dator och mobil kan ge psykisk ohälsa såsom stress och depression samt sömnproblem. Pga att ju mer tid du ägnar åt mobil och dator desto mindre tid får du över till sömn.
 • Att inte hinna svara på mail, sms eller göra uppdateringar på sociala medier vilket skapar frustration.
 • Stress i samband med studier, då du ofta halkar in på annat när du sitter vid datorn som tar bort fokus från själva studierna - spelsajter, chattar, surfar och annat.
 • Du störs hela tiden när du studerar... av sms mail och samtal, vilket också späder på stress, ångest och i förlängningen sömnproblem.
 • Stress / dåligt samvete för att du sitter längre tid än nödvändigt vid datorn så annat blir lidande t ex förhållande, familj, vänner, hushållssysslor.
 • Förlorad tidsuppfattning vid datorn.
 • Ångest över att du slösat bort tid.
 • Du känner varken hunger eller trötthet när du är uppkopplad.
 • Tvång att gå upp på nätterna för att kolla sms och mail / beroendeframkallande.
 • Ångest över att inte vara lika vackra, smala och framgångsrika som andra man ser på nätet.
 • Social isolering var ett stort återkommande problem. Man levde genom datorn och mobilen och inte ansikte mot ansikte med människor (irl = in real life).
 • Tystnaden från en mobil ger ångest, precis som avsaknad av sms och mail.
Osv osv osv osv osv osv osv !
 
Allt detta är förvisso intressant och viktigt att uppmärksamma. Men, allt detta vet vi ju redan. Eller?
 
På alla dessa tjugo sidor fann jag endast två tillfällen där Sara nämnde elektromagnetisk strålning. Citat:
"Det fanns också kommentarer om strålning från datorn som en möjlig orsak till sömnstörningar".
... och...
"Självrapporterande symptom i samband med användande av mibiltelefoner inkluderar oftast huvudvärk, öronvärk och värmeförnimmelser samt trötthet och svårt med koncentrationen. Dock är exponering av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner för närvarande inte kända för att ha några större hälsoeffekter."
 
Sara avslutar med att säga:
"Vi har begränsat vår undersöktning till psykosociala aspekter av mobiltelefonanvändning. Möjliga biofysiska symptom på grund av exponering från elektromagnetiska fält har inte beaktats."
 
Min egen slutsats av denna avhandling är:
Att slå in öppna dörrar är inte svårt.
Det är nämligen vad jag anser att Sara gör genom de resultat hon uppvisar.
 
Hon säger själv att det "inte finns några kända hälsorisker" med mobilanvändning.
Just av den anledningen borde Sara ha ägnat sig åt just detta - de biologiska effekterna.
 
Då hon arbetar vid avdelningen för arbets- och miljömedicin borde det vara av intresse att ta reda på vad WiFi´n i våra svenska skolor ger för skador på våra barn och ungdomar, eftersom WiFi i dag finns på alla skolor.
Hur mår våra lärare som dagligen vistas i denna arbetsmiljö?
På våra dagis är det i dag självklart att sätta iPads (paddor) i knät på de allra minsta.
Vilka risker medför detta?
Är det ansvarsfullt med reklam för appar som riktar sig till våra barn och ungdomar?
Vilka risker finns det med alla appar?
 
Istället väljer Sara, som så många andra svenska forskare och myndigheter, att ta fram tester, forskning och avhandlingar som enbart består av självklara plattityder. Rapporter som inte säger ett dugg om de verkliga riskerna. Avhandlingar som bara tar tid i anspråk från sådant som är så mycket viktigare att fokusera på.

Bedrövligt, tragiskt och fruktansvärt aningslöst.
 
Till sist kan jag - med tanke på att Sara inte känner till några risker - hänvisa till mitt förra inlägg där jag i slutet lagt in några länkar till forskningsrapporter från oberoende forskare och läkare runt om i världen. Där har Du lite att bita i Sara Thomée!