Förbannade media!

I dag har nyheterna i TV och radio, text-TV, tidningar mm informerat om Uppsala-forskaren Erika Axs rapport om miljögifter i LCHP-kost och den s k Medelshavs-kosten. Tidningen citerar Erika Ax:

"Erika Ax, nutritionist och doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet är en av forskarna som gjort studien.

– Att äta enligt Världshälsoorganisationens och Livsmedelsverkets rekommendationer verkar ge minst belastning av miljögifter på kroppen."
Men detta utvecklar media till att gå ut och VARNA folk för att äta denna form av mat, och istället följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Media eldar alltså på riskerna med denna kost och ställer sig på Livsmedelsverkets sida.

Döm om min förvåning när jag hörde intervjun med Erika Ax på radio - som ligger till grund för hela artikeln. Där säger hon:

"Fördelarna med Medelhavskosten och LCHP överstiger riskerna, och att hälsokonsekvenserna av miljögifter behöver studeras närmare. Erika Ax fortsätter: – Jag tycker inte att det finns skäl att ändra sina kostvanor och sluta med Medelhavskosten enbart utifrån vår studie."


Men just detta utesluter media. Denna slutsats finns inte att finna varken i nyhetssändningarna på radio, TV eller text-TV. Jag blir så förbannad. Varför, VARFÖR står alltid media på statens sida? Livsmedelsverket, Karolinska, Strålskyddsmyndigheten osv. Varför håller de alltid dom under armarna och hävdar deras åsikt framför alla andra?

En stor suck, en riktigt stor suck är nog enda slutsatsen från min sida!

Själv kommer jag nog att fortsätta hålla mig till den mat som syns nedan, i första hand... allt annat kommer i andra hand. Tack å Hej...