UNICEF och Kongo?

Jag googlade på UNICEF och Kongo.
 
Då kom först en sida fram där man kan skänka pengar till UNICEF, men där stod det inget om Kongo. Där talades det om ebola-epidemin. Ingenstans nämndes landet Kongo. Som nr två på söksidan låg en sida från den 25 augusti 2010. Ingressen löd som följer:
"Efter att den senaste gruppvåldtäkten på minst 179 kvinnor och flickor i östra Kongo-Kinshasa uppdagats, uppmanar nu UNICEFs högsta chef, Anthony Lake, alla stridande parter att sluta använda sexuellt våld som vapen."
Minst 179 kvinnor och flickor? Hmmm... I dag är nog den siffran lite större. Vi får nog lägga till några nollor. 
 
Fortsatte och sökte nu på Anthony Lake och Kongo? Ingenting...
Djup suck...