VIll man hitta en visa . . . .

Så här såg Cancerfondens kampanj ut för en tid sedan.
I dag talas det om att var tredje person i Sverige
kommer att drabbas av cancer.
Alltså, det handlar om hur vi räknar.
Cancerfonden talar helst om antalet de räddar och "gör friska" -
medan verkligheten säger att antalet sjuka i cancer bara fortsätter att öka.
Det som görs är ingenting annat än att räkna
och redovisa så att det stöttar den egna agendan.
Men, sanningen kommer man aldrig ifrån!
Hårklyveri av värsta sorten.
Min mamma brukade alltid säga:
"Vill man sjunga en visa, hittar man alltid en sång"...
Cancerfonden är bra på att hitta visor de sen kan sjunga!
 
 
Cancerfonden säger också att:
"Forskning har visat att solens UV-strålning är en direkt orsak till hudcancer."
Men det uttalandet är lite märkligt.
Solen är en naturlig del av vår tillvaro, en förutsättning för liv på jorden.
Strålning från mobilmaster, mobiltelefoner, paddor, WiFi och annat
är skapat av människan och är i direkt konflikt
med de elektriska signaler vi har i våra kroppar.
När vi talar om hur hjärnan fungerar - då talar vi alltid om
elektriska signaler.
Att dessa signaler INTE påverkas av en mobilstrålning
- som skapats för att klara av att gå genom betong,
upp till flygplan och ut till båtar - är en förnekelse
som inte hör hemma i vår tid!
  
Synapser
Kontaktpunkterna mellan nervcellerna kallas för synapser.
I synapsen frisläpps signalmolekyler av den signalerande nervcellen.
Den elektriska signalen har blivit en kemisk signal!
Mottagarcellen tolkar sedan den kemiska signalen som då kan omvandlas till en elektrisk signal.
  Varje nervcell i hjärnan kan ha upp till 10 000 synapser från 100 tals olika celler. Alla dessa synapser och de olika signaler som nervcellerna får påverkar förstås vilken typ av signal som sedan skickas vidare. Ju mer en viss signalväg används desto fler synapser bildas och desto starkare blir varje synaps. Successivt så blir det alltså lättare och lättare att skicka vidare signaler via en viss bana i nervcellsnätverket. Det är så beteenden och minnen skapas. Det är också så beroenden skapas.

Jag säger NEJ! till strålning som orsakar cancer ! ! !

* * *