Fåglarnas GPS och rävarnas jaktförmåga...

Kryprokrom? Hört talas om det någon gång?
 
Förmodligen inte. Kryptokrom är ett protein. Studien nedan handlar om fåglar, men kryptokrom finns även hos rödräv, nötkreatur, rådjur och kronhjort med flera.
 
Citat från SvD: "Att flyttfåglarna lyckas orientera sig efter jordens magnetfält med hjälp av någon slags inbyggt kompass är de flesta forskare överens om, men hur fungerar denna kompass?
Några tyska biologer presenterar sitt svar i den vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) - fåglarna ser helt enkelt magnetfälten. Ljuskänsliga proteiner, kryptokrom gwCRY1, finns i vissa celler i näthinnan hos t ex trädgårdssångarna. Dessa celler är extra aktiva nattetid när fåglarna ska inrätta flygrutten efter magnetfältet."/TT
http://www.svd.se/protein-far-faglar-att-se-magnetfalt
 
För fåglarnas del handlar det alltså om navigering. Men hos rödräven t ex - används denna funktion vid jakt. Alltså en förutsättning för att räven ska finna föda.
 
Vad händer när vi människor skapar egna elektromagnetiska fält? Fält som i dag finns överallt? Ta brevduvan till exempel. En fågel som framavlats för att hitta hem, och oftast gjort det också. Tills nu. Ett fenomen som gäckat forskarna länge. Men nu tror dom sig hittat en lösning:
"Jorden nynnar konstant på en slags bakgrundsmusik - ljudvågor med mycket låg frekvens (lägre än vad människor kan uppfatta) som uppstår när vågor långt nere i havsdjupen integrerar med jordskorpan. Och det är just den unika ljudfrekvens varifrån duvan härstammar/släpps geografiskt som får den att hitta hem, oavsett var den släpps".
 
Likadant för brevduvan alltså. Störs den av de nya, av människan skapade, elektromagnetiska fälten? Som faktiskt är rejält mycket kraftigare än jordens egen? Kan det vara därför den inte hittar hem? 
 
Ett tveklöst JA på den fråga torde vara självklart. Men icke!
Under många år har jag läst och förkovrat mig i ämnet elektromagnetiska fält, och jag kommer hela tiden fram till samma slutsats. Elektromagnetiska fält, skapat av mobilindustrin, är ett hot! Inte bara mot människor - utan även mot alla andra levande varelser.
 
Vi människor har också proteiner... som påverkas.
"Ny forskning från forskargruppen vid Atens Universitet under ledning av professor Likas H Margaritis, visar att mobilstrålning påverkar viktiga proteiner i vår hjärna. Dessa förändringar skulle kunna förklara hur olika sjukdomstillstånd som rapporterats har samband med mobilstrålning"
Artikeln fortsätter:
"Flera av dessa proteiner har betydelse för hjärnans funktion och kan indikera oxidativ stress och skulle kunna förklara de hälsofaror som hittills rapporterats i form av huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, minnesproblem och på lång sikt även orsaka bl a hjärtumörer, konstaterar forskarna. Det här visar än en gång att det finns påvisade mekanismer. Att strålningen orsakar fria radikaler och oxidativ stress samt påverkar proteiner är bevisat många gånger tidigare."

 

Varför talas det då så tyst om detta? Hähä... ja det finns bara en förklaring. Dessa forskare är inte knutna till mobilindustrin. De sitter inte som sakkunniga i Telias styrelse, de jobbar inte på Karolinska Institutet i Stockholm, och de forskar inte med pengar skänkta av Vinnova eller Sony Eriksson - och sist men inte minst... dessa forskare är INTE svenska!

Ha en trevlig dag!

http://mobiltelefoni.tv/2012/01/24/mobilstralning-forandrar-viktiga-proteiner-i-hjarnan-kan-forklara-olika-rapporterade-symtom-och-sjukdomar/