Asylrätten?

När det gäller de långa och många gånger livsavgörande väntetiderna för våra psykiskt sjuka, deprimerade och utbrända människor i Sverige - har jag en liten undran; Varför är köerna så långa för alla de som är psykiskt sjuka? Varför uppdateras inte vården? Helt enkelt - varför finns ingen hjälpt för alla barn, ungdomar och äldre som mår riktigt dåligt i landet Sverige? Ett faktum som efterlysts i många år av både psykiskt sjuka och vården i sig. Men nej, det finns inga resurser

Blir därför riktigt förvånad när jag läser nedan artikel "Psykiatrin rustar för ungdomar från Afghanistan"! Nu finns det plötsligt resurser, gigantiska sådana.

* Bara för att Vi - Du och Jag - gråter i ett land med fred betyder det inte att vår sorg är mindre värd. *

Som medborgare i ett land har man rättigheter. Grundlagen borde inte politiker kunna sätta sig över. Men ändå gör dom det?!!

Asylrätten - rätten till skydd - är en del av FN´s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och EU´s stadga om grundläggande rättigheter. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, när en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på - vilket alltså Sverige beslutat sig för att göra. De förklarar i princip alla som söker asyl som flyktingar. 

Men hur kan "Sverige" göra det? När det finns en grundlag som klart och tydligt säger annat?

"Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns reglerat framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. "

Då asylsökande inte är svenska medborgare borde det räcka med skydd när de kommer till Sverige. Asyl betyder skydd - asylrätt betyder alltså skyddsrätt. Det betyder INTE fri tandvård, fri läkarvård, underhållsstöd, pension mm. Men i dag verkar det som asylrätten har fått lov att sätta vår grundlag helt ur spel!