5G - vägen in i framtiden ? ? ?

Riskerna med den nya tekniken, när vi nu går mot Femte generationen mobil teknik, är gigantiska. Med 5G tillkommer en stor utbyggnad av master, en kraftigt ökad strålningseffekt och flertalet symtpom pga vår s k "elöverkänslighet" kommer att stiga i höjden. Men vad gör väl det - när vi kommer att kunna använda mobilen till sååå mycket mer. Informationsflödet, reklamen, påverkan, brott mot vår integritetn tillväxten - ja allt kommer att öka. Och dom enda som på allvar kan slå sig för bröstet och känna stor lycka är aktieägarna. Dom skrattar hela vägen till banken. Det har dom alltid gjort.

Men med 5G kommer nog skrattat att sätta sig i vrångstrupen - för nu kommer dom själva inte undan riskerna längre. Nu kommer INGEN undan. Dom synliga effekterna kommer att bli fler och värre. Och på ett sätt är kanske det vår enda smala lycka - för nu kommer inte våra makthavare att kunna vifta bort våra argument, våra varningar.

Nedan följer en artikel Arthur Robert Firstenberg. Han är en amerikansk författare och aktivist i ämnet elektromagnetisk strålning och hälsa. Han är grundare av den oberoende kampanjgruppen Cell Phone Task Force.  Hans bok från 1997 "Microwaving Our Planet: Den trådlösa revolutionens miljöpåverkan" har väckt stor uppmärksamhet världen över. Han har också skrivit "The Invisible Rainbow" - En historia om el och liv. Här följer en översättning - en informativ artikel som ALLA borde ta dela v. 5G är inte bara ett hot mot människor, djur och allt annat liv på jorden - det är också det mest onödiga vi människor skapat. Vi behöver inte denna teknik! (Bilden längst ner: AN/FPS-115 Phased Array Radar located in Cape Cod)

Artikel av Arthur Firstenberg

""5G
Det enda viktiga faktum om 5G som ingen pratar om kallas (*phasad array" vilket betyder "gradvis samling". Det kommer helt att förändra hur mobilmaster och mobiltelefoner är konstruerade och kommer att förändra de tunna strålnings-signalerna som har omslutit vår värld i två decennier - till en miljon tjocka balkar som hela tiden kommer att bestråla oss. Blake Levitt, författare till elektromagnetiska fält: En konsumenthandledning till frågorna och hur vi skyddar oss själva.(Harcourt Brace, 1995), uppmärksammade mig på detta. En gemensam vän, som jag talade med under kampanjen för mot SB 649 i Kalifornien, skickade ett meddelande från Blake: "5G-antenner kommer att vara "phasade arrayer"; Arthur vet vad det betyder, det vet jag också... "gradvis samling".
Phased arrayer var en av de första saker jag lärde mig om i början av min långa, ofrivilliga resa från medicinsk student till kampanjen mot trådlös teknik. Efter att jag blev skadad av röntgenstrålar år 1980 började jag läsa allt jag kunde få tag på som gällde elektromagnetisk strålning och dess effekter på allt levande. Och en av de första böcker jag läste var Paul Brodeurs Zapping of America (W.W. Norton, 1977).

Tidiga varningar
Brodeur var en författare för tidskriften New Yorker vilka hade köpt fastigheter på Cape Cod, Massachusetts. Han upptäckte att 30 mil inåt landet, rakt över bukten från sitt framtida hem, planerade flygvapnet att bygga världens mäktigaste radarstation. Denna station skulle ha som uppgift att skanna Atlanten för att tidigt upptäcka tecken som visade på hot från Sovjetunionen i form av ballistiska missiler. Även om stationen bara tillät en genomsnittlig kraft på endast 145 000 watt, liknande vissa FM-radiostationer, så utgick strålningen inte bara från en enda antenn. Nej, 3 600 antenner - anordnade i två "fasade arrayer" med 1 800 antenner vardera som gav ett jämt spridande av strålningen åt alla håll. Antennerna i varje grupp fungerade tillsammans som en enhet för att fokusera all energi i en smal, styrbar stråle. Varje stråle hade en utgående effekt på fyra miljarder watt och toppstrålningsnivån översteg 0,3 milliwatt per kvadratcentimeter, FCC: s säkerhetsgräns idag. Detta på ett avstånd av tio mil framför radarstationen. Anläggningen heter PAVE PAWS (Precision Acquisition of Vehicle Entry Phased Array Warning System).
Försvarsdepartementet erkände i en rapport från 1975, citerad av Brodeur, att sådana system "aktiverar tusentals operativa element, styrs elektroniskt vid höga sökhastigheter och arbetar i ett frekvensområde med maximal överföring av hela kroppen till människan och för vilken liten bioeffekter data finns.." Med andra ord har dom ingen aning om vilken effekt det ger på allt levande.
Kort efter att jag läste detta upptäckteinsåg jag direkt vilka några av bioeffekterna skulle bli. Jag kollapsade en dag och hade alla symtom på hjärtinfarkt, varpå jag sa upp mig på skolan från skolan och flyttade upp till Mendocino för att återhämta sig. Jag passerade på vägen hem just den plats där den andra PAVE PAWS var förlagd - den som alltså skannade Stilla havet. Denna PAVE PAWS låg öster om Mendocino, i Kaliforniens Central Valley vid Beale Air Force Base. Under nio månader, varje kväll precis klockan 7:00, oavsett var jag var eller vad jag gjorde så stramade mitt bröst, trycktes ihop och jag fick svårt att andas de närmaste två timmarna. Men precis klockan 9:00 slappnade min kropp åter av och jag kunde andas. Jag bodde i Mendocino från 1982 till 1984, och trots att min hälsa slutligen återhämtade sig var jag alltid medveten om ett obekväma tryck i bröstet när jag befann mig på just den kusten. Jag bodde också i Mendocino 1999-2004 och kände samma obehag när jag var där och kände trycket över bröstet alltid infann sig när jag passerade utanför PAVE PAWS, och alltid försvann lika plötsligt när jag åke tillbaka.

Riktade strålar
5G kommer att ligga i ett mycket högre frekvensområde, vilket innebär att antennerna kommer att bli mycket mindre, små för att passa inuti en smartphone, men som i PAVE PAWS kommer de att arbeta tillsammans i en fasad array och som i PAVE PAWS de kommer att koncentrera sin energi i smala, styrbara högkraftsbalkar. Skivorna ska spåra varandra, så att en stråle från din smartphone kommer att vara riktad direkt på basstationen (mobilmast), och en stråle från basstationen kommer att riktas direkt mot dig . Om du går mellan någons telefon och basstationen kommer båda strålarna att passera rakt genom din kropp. Strålen från mobilmasten kommer att träffa dig, även om du bara råkar stå nära någon som talar i sin smartphone. Och är du i en folkmassa överlappar flera strålar och du träffas oundvikligen av allihop.

För närvarande avger smartphones högst två watt och arbetar vanligtvis med en effekt mindre än en watt. Det kommer fortfarande att vara sant för 5G-telefoner, men inuti en 5G-telefon kan det finnas 8 små uppsättningar av 8 små antenner på var och en - alla arbetar tillsammans för att spåra närmaste mobilmast och rikta in en smal fokuserad stråle mot dig. FCC har nyligen antagit regler som medger att effekten av dessa strålar kan vara så mycket som 20 watt. I dag om en handhållen smartphone skickade en 20-watt stråle genom din kropp, skulle den långt överskrida exponeringsgränsen som godkänts av FCC. Vad FCC räknar med är, att det kommer att bli en metallsköld mellan displayen på en 5G-telefon och utmed sidan med alla kretsar och antenner. Skölden kommer att finnas där för att skydda kretsen (inte dig) från elektroniska störningar som annars skulle störa displayen och göra telefonen värdelös. Men det kommer också att resultera i att den mesta av strålningen kommer gå in i/passera ditt huvud och kropp. Just därför tillåter FCC att 5G-telefoner tillåtas av marknaden att ha en effektiv utstrålad effekt som är tio gånger så hög som för 4G-telefoner. Hur detta kommer att påverka oss mobilanvändare, uttalar sig FCC inte om. Och vem ska se till att när du har din telefon i fickan - att den har sin "rätta sida" mot din kropp? Och vem ska skydda alla som inte har någon mobil från strålningen så att den inte kommer i deras riktning? En strålning som är tio gånger så stark som den var förr, med 4G?
Och alla annan 5G-utrustning då? Som kommer att installeras i alla dina datorer, apparater och bilar? FCC kopplas upp mot allt från handdatorer "mobilstationer" till sändare i bilar som också är "mobilstationer". FCC har också utfärdat regler för vad det kallar "transportabla stationer", det som definierar sändningsutrustning på stationära platser och som inte är i rörelse, till exempel lokala hubbar för trådlöst bredband i ditt hem eller företag. Men vad hjälper det när FCC:s nya regler möjliggör en effektiv strålningseffekt på 300 watt för sådan utrustning.

Enorm kraft
Situationen med mobilmasterna är och kommer att bli mycket värre. Hittills har FCC godkänt frekvensband runt 24 GHz, 28 GHz, 38 GHz, 39 GHz och 48 GHz för användning i 5 G-stationer och man föreslår lägger till 32 GHz, 42 GHz, 50 GHz, 71-76 GHz, 81-86 GHz, och över 95 GHz uppepå detta. Dom har små våglängder och kräver små antenner. Vid 48 GHz mäter en uppsättning av 1 024 antenner endast 4 tums kvadrat. Och den maximala utstrålade effekten från en basstation kommer förmodligen inte att vara så stora utan bara några tiotals eller hundratals watt. Men precis som med PAVE PAWS kommer arrays som innehåller ett så stort antal antenner att kunna kanalisera energin till mycket strikt samlade strålar och den effektiva utstrålningseffekten kommer därför att bli enorm. Reglerna som antagits av FCC tillåter en 5G basstation som arbetar i millimeterområdet att avge en effektiv strålningseffekt på upp till 30.000 watt per 100 MHz spektrum. Och när man tar med i beräkningen att några av de frekvensband som FCC har gjort tillgängliga gör det möjligt för telekomföretag att köpa upp till 3 GHz av angränsande spektrum på auktion, kommer de lagligen innebära att detta ger en effektiv utstrålad effekt på upp till 900.000 watt. Basstationerna som sänder ut strömmen kommer att ligga på trottoaren. De kommer att vara små rektangulära strukturer monterade i små skåp.
Anledningen till att företagen vill ha så mycket kraft/uteffekt är att millimetervågor lätt blockeras av föremål och väggar och kräver enorm kraft att tränga in i byggnader och kommunicera med alla de enheter som vi konsumenter skaffar oss för att kunna ta del av allt som sker på Internet. Anledningen till att sådana små våglängder krävs är just vårt stora behov av en enorm mängd bredband - hundra gånger så mycket bredband som vi tidigare använde - för att ha smarta hem, smarta företag, smarta bilar och smarta städer, dvs för att ansluta så många som möjligt av alla våra tekniska ägodelar - allt från mobiler till bilar -till internet. Att vara uppkopplat mot internet få göra allt det vi vill att vår teknik ska göra, så fort som vi vill att de ska göra det. Ju högre frekvens, desto kraftigare är vårt bredband, desto mindre blir vågorna. Basstationer måste vara mycket nära varandra - 100 meter från varandra i städer - och de måste kraftfullt kunna skicka ut sina signaler för att få dem in i våra hem och övriga byggnader. Och det enda sättet att göra det ekonomiskt är med fasade arrayer och fokuserade strålar som riktar sig direkt mot sina mål. Vad som händer med fåglar som flyger genom strålarna, uttalar sig FCC inte om. Och vad händer med alla som dagligen utför sina arbeten bredvid dessa strukturer? En 30 000 watt stråle kommer att koka ett ägg eller ett öga på ett avstånd av några meter.
Effekten från en basstation distribueras många enheter som är anslutna samtidigt. När många människor använder sina telefoner samtidigt, kommer alla telefoner att sakta ner en aning, och mängden strålning i varje stråle blir då mindre. När du är den enda personen som använder mobilen, till exempel sent på kvällen, kommer din datahastighet att bli extremt snabb - men det mesta av den strålningen från mobilmasten kommer att riktas mot dig.

Djup penetration i kroppen
Ett annat viktigt faktum om strålning från fasbaserade antenner är detta: det tränger in mycket djupare in i människokroppen och de antagandena om eventuella risker som FCC: s exponeringsgränser är baserade på, gäller inte.""

 

 

Kommentera här: