Media "stöttar" mobilförsäljningen inför julen - vi blir lurade!

(Bilden hämtat från masternewmedia)

Den 5 december publicerade media ett budskap med rubriken ”Mobil tros inte öka risk för hjärntumör”.

Uttalandet baseras på en ny nordisk studie där man påstår att mobilen inte ökar risken för hjärntumör. Tyvärr har media med många andra dragit en förhastad och okritisk slutsats av denna studie, som är behäftad med flera metodfel.

Studien har också mötts av kritik från flera forskare. Studien är en analys av statistik över antalet nya fall av tumörformerna gliom och meningiom i åldersgruppen 20–79 år mellan åren 1974 och 2003, med särskild inriktning på åren 1998–2003, när mobilanvändningen ökade kraftigt.
För det första har inte statistiken ställts mot de drabbades mobiltelefonanvändning. Således vet man inte om de använt mobilen mycket eller litet eller alls använt mobilen.
 
För det andra borde statistiken ha uppdaterats eftersom statistik finns fram till 2007.

För det tredje saknas information om att det är väl känt att det normalt tar minst 10–15 år från exponering till att hjärntumören utvecklas. Med 10 års latens omfattar studien de som använde mobilen före 1993.

För det fjärde har den svenska, danska och norska statistiken stora brister i form av rapporteringsproblem.

Att studien och massmedia mot denna bakgrund påstår att mobilen inte ökar risken för hjärntumör är att föra allmänheten bakom ljuset.

Samtidigt underlåter massmedia (undantagsvis Miljömagasinet) att rapportera om många svenska och utländska studier som visar på risker med mobilstrålning.

Nu senast i november 2009 samlades en grupp internationella oberoende experter i Stavanger i Norge för att arbeta fram lägre gränsvärden och förmedla forskningsrön.

Experterna enades om att följande åtgärder måste införas omgående:

* Mobiltelefonförbud för barn.
*Varningstexter om hälsorisker på mobiltelefoner.
*Förbud mot trådlösa nätverk på skolor.
*Tusen gånger lägre gränsvärden för trådlösa datornätverk och mobilmaster.
*Avgifter på mobiler, som sedan används till oberoende forskning på mobilstrålningens hälsorisker.
(Källa: Miljömagasinet).

(Artikelursprung: Sven Helander VLT.se)

Rockester kommenterar: Kan det vara så illa att undersökningen är beställd av mobilindustrin - endast av det skälet att "vi" plötsligt blivit mer observanta på mobila tekniken - medan industrin oroar sig för minskad försäljning inför julen? Fan tro´t!