WikiLeaks...

Om man går ut i media och berättar om 100 000-tals hemliga dokument som avslöjar USA´s politikers agerande. Dokument som berättar vad de sagt om andra makthavare/politiker världen över. Dokument som avslöjar övertramp och brott mot mänskliga rättigheter i krig. Plus en mängd annat...
... då skaffar man sig mäktiga fiender.
Det är precis vad WikiLeaks grundare Julian Assange (bilden) har gjort.
Därför är det för mig en gåta - att just denna man skulle riskera hela sin verksamhet genom att våldta två kvinnor medan han var i Sverige och föreläste.
Har han gjort det är det fruktansvärt och jag tycker synd om kvinnorna. Men jag hävdar bestämt att han inte har gjort det. Det vore helt orimligt.
Har riskerar inte bara sitt goda rykte, utan tillintetgjorde även möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, och därigenom få tillstånd att han sina servrar här. Allt detta är nu omöjligt för honom och han har fått söka sig till andra länder.
Otroligt klumpigt gjort om nu anklagelserna är sanna. Men, hans agerande gällande avslöjande av amerikanska myndigheter/politiker talar emot att han begått våldtäkten. (Rockesters egna åsikt...)

Nu talas det i media om att Julian Assange medvetet väntat med de senaste avslöjandena gällande korrespondens mellan ambassader och regeringspolitiker i USA. Att han visste hur dessa avslöjanden skulle påverka börsen och olika aktier, och därigenom gjort stora privata vinster.
SO WHAT!!!
Är det tack vare dessa pengar han möjliggör fortsatt verksamhet - och därigenom kan fortsätta avslöja korrupta politiker i USA - då tycker jag det är honom väl unt.
Det finns inga hemligheter, allt kommer upp till ytan förr eller senare. Så har det alltid varit, så är det nu också och så kommer det alltid att förbli... sanna mina ord!
Assange gör ett otroligt bra jobb och förtjänar allt beröm. Även pengarna. Jag önskar honom lycka till och ser fram emot fler avslöjanden...
... även om det skulle bli avslöjanden som bevisar honom skyldig till det Interpol/Sverige efterlyser honom för.

Min dröm är i alla fall att Assange i framtiden kan lägga fram bevis för att det var Bush & Gänget som planerade, beordrade och genomförde 9/11. Är det någon "därute" som skulle klara av det - så är det Julian Assange.