Vetandets världs i dag!

Mycket intressant. Det talades om elektromagnetiska fält och riskerna med detta - när det gäller kraftledningar och hushållsmaskiner / hushållsel. Det sägs bl a i programmet:
 
"" Av den anledningen har Världshälsoorganisationen WHO sedan tio år tillbaka angett lågfrekventa magnetfält som en möjlig hälsorisk. Men hur de här växlande magnetfälten skulle kunna orsaka cancer är fortfarande en gåta.""
 
Och vem... VEM tillfrågas som expert? Jo... Maria Feychting som är professor i epidemiologi på Karolinska Institutet (bilden):  

""– Tittar man på den energi de här fälten genererar så är den alldeles för låg för att kunna ge upphov till cancer genom de kända mekanismerna som finns. Utan är det ett orsakssamband så handlar det om helt nya mekanismer som man hittills inte känner till, förklarar Maria Feychting som är professor i epidemiologi på Karolinska Institutet.""

 

Men inte ett ord om mobiltelefonerna i detta sammanhang, varför ???

 

Lägre frekvenser, "icke-joniserande strålning", har alltid ansetts som ofarligt av forskare. Men i dag finns det mängder av bevis för motsatsen, vilket alltså t o m WHO har tagit fasta på och nu varnar för "möjliga hälsorisker". Men varför tala enbart om kraftledningar? Eller vagabonderande strömmar i bostäder som gjordes i programmet? När det stora problemet är mobilstrålningen, vilket alltså Feychting vet och ändå förnekar. Allt för att tillgodose mobilindustrins penga-behov!

Detta är ytterligare ett bevis på flata och fega journalister som inte vågar ta strid med Karolinska eller SSM. Ynkligt, extremt ynkligt!!!