USA - dubbelmoralens högborg!

I dag ser USA Egypten som en av sina starkaste allierade i Mellanöstern och arabvärlden.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton har manat alla parter i Egypten till återhållsamhet. Hon säger också att "USA anser att den egyptiska regeringen, som länge varit en viktig samarbetspartner, är stabil."

Jaha, och nu kämpar folket för att få bort regeringen och Mubarak. De vill ha ett demokratiskt samhälle med fria val. Varför är det ett problem för USA?

USA har ju i åratal varit i mellanöstern och härjat - just för, som de säger, "hjälpa" bl a Irak och Aghanistan in i demokratins trygga hamn. Varför gäller inte detta även Egypten?

Nja, kollar man hur strategiskt landet ligger med deras Suez-kanal och närheten till andra arabländer så... hmmm?

Egypten har även tecknat fredsavtal med Israel, vilket retat andra arabstater. Nu har fler arabländer - OCH Egypten - alltså gjort gemensam sak i sin strävan efter demokrati. Men - USA manar till återhållsamhet.

Detta visar ju med all önskvärd tydlighet att USA är full av skit!