Vi tar vaccin för att slippa bli sjuka?

Uppslagsverket säger:
"Narkolepsi
, av grekiskans lepsis, gripande, anfall. Det är ett neurologiskt tillstånd med obetvinglig sömn som uppträder i korta anfall. Anfallen kan ibland uppträda i samband med att den drabbade kommer i naturlig affekt, till exempel skrattar, men i princip kan en narkoleptiker falla i sömn i vilken situation som helst. Med anledning av detta får narkoleptiker, precis som epileptiker, i vissa svårare fall inte inneha körkort eller arbeta med tunga maskiner.
Narkolepsi är en relativt ovanlig sjukdom som drabbar cirka 1/2000. Narkolepsi orsakas av en selektiv förlust av en grupp nervceller i hypothalamus, som i sin tur tros orsakas av en autoimmun reaktion.
Något botemedel mot narkolepsi finns inte. Däremot kan narkoleptiker i många fall leva nästan helt normalt om de behandlas med centralstimulerande eller andra uppiggande mediciner."

Tidskriften Dagens medicin säger:
En avslutande sammanställning visar att Läkemedelsverket har fått in cirka 4 380 biverkningsrapporter från massvaccineringen.
Av de inkomna biverkningsrapporterna klassificeras 430 som allvarliga. Det finns också fyra rapporter om dödsfall där ett samband med vaccinationen inte kan uteslutas.
– Med tanke på hur många som har vaccinerat sig i förhållande till antalet allvarliga biverkningar som rapporterats bedömer vi att säkerheten med vaccinet är betryggande, säger Ingemar Persson, professor vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.
Totalt har Läkemedelsverket nu fått in tolv rapporter om misstänkta fall av narkolepsi från sjukvården, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Dessutom finns tolv fall till där patienter har drabbats av snarlika symtom som vid narkolepsi, men där ytterligare utredning krävs.
Läkemedelsverket har även fått svar på sina förfrågningar från 18 andra europeiska läkemedelsmyndigheter. Liknande misstänkta fall har rapporterats in i Finland, Norge, Tyskland och Frankrike."

Rockester kommenterar: Det borde räcka med att misstanken finns - huruvida vaccinet är skadligt eller inte - för att våra myndigheter skulle backat. Enligt uppgift dog i Sverige 15 personer till direkt följd av svin-influensan. 12 av dessa tillhörde riskgrupper. Om de blev vaccinerade i samband med sjukdomen sägs icke i artikeln. Dessa 12 hade kanske avlidit ändå??? Jämför det med de 430 allvarliga fall som rapporterats till följd av vaccineringen samt de ökade diagnoserna bland barn gällande "sömnsjukan" - narkolepsi.
Vi lever i ett samhälle där myndigheter, forskare och läkare förväntas skydda oss från risker, förväntas ta obekväma beslut för vårat bästa, med sin "gedigna kunskap" förväntas de ifrågasätta allt som kan skada oss människor. Men vad händer? Ingemar Persson, professor vid Läkemedelsverket säger: "Med tanke på hur många som har vaccinerat sig bedömer vi att säkerheten med vaccinet är betryggande."
Han är anställd för att skydda oss... Är det bara jag som ingenting begriper?
(Bilden: Sveriges Riksdag)