Välmående!!!Det finns ingenting
jag kan stoppa i munnen
som smakar så gott -
att det överträffar tillfredsställelsen
att vara välmående och smal.

"Rockester"