Kalle Hellberg: Dom leker med våra liv!

Kalle Hellberg har rest land och rike runt vid hundratals tillfällen och talat om riskerna med trådlös teknik. Läs här ett axplock av det han vid dessa tillfällen redogör för. Mycket text - men ta Dig tid... det är det värt! Kolla även hans hemsida / Bilderna har jag klippt in / Rockester...

"Vi kan inte använda dom här, vi kokar i huvudet! Du får ta tillbaka dom!"

Ja så sa dom, två chefer från ett större känt företag i Alingsås, när dom kom tillbaka till mitt företag i Borås i mellandagama 1994, efter att ha köpt varsin GSM strax före jul! Dom hade i flera år använt NMT ficktelefon, men efter att ha bytt till GSM blev deras telefonerande olidligt!
  Detta, och min då 35-åriga erfarenhet av arbete med radiosändare, röntgen, radar mm, var upptakten till mitt intresse och engagemang för de människor som nu är allvarligt skadade av högfrekvent strålning. Min insikt har blivit att just pulsad högfrekvent energi från t.ex. GSM, DECT, 3G, Tetra, är mer skadligt för allt levande, jämfört med icke putsad strålning, t.ex. från analog TV, NMT eller kommunikationsradio (strålkällor som även de borde klassas som hälsovådliga).

I debattartiklar som publicerats både nationellt och internationellt på 90-talet har jag beskrivit de risker som dessa pulsade mikrovågor kan orsaka, artiklarna har medfört att jag fått ett mycket stort kontaktnät av personer som själva är säkra på att deras dåliga hälsotillstånd beror på mobilen. De flesta har varit människor på samhällets "solsida", tekniker, företagare, forskare m.fl.
  Tyvärr finns inte alla mina kontakter kvar i livet, några av dom har gått en alldeles för tidig död till mötes, orsakat av bl.a. hjärntumörer.
  Antalet elallergiker bara ökar! I Sverige beräknas nu ca 4 procent av befolkningen vara drabbade, i USA uppger man 3,3-7 procent och i Tyskland anses ca 15 procent vara drabbade.
  Den totala radiostrålningsdimman som omger oss har mer än 40-faldigats de senaste 25 åren!


Vem leker med våra liv?
Jo, det är de forskare, beslutsfattande makthavare, tjänstemän och aningslösa tekniker som hävdar att "den låga strålning som kommerfrån mobiler och bassändare inte kan orsaka några hälsorisker för människor"! Det är även de redaktörer och journalister som bromsar och förhindrar publicering av t.ex. larmrapporter om hälsoriskerna (själv har jag f.n. över 2.300 filer i ämnet i mina datorer).
  Det är ett stort ansvar dom tar när dom så tvärsäkert påstår det dom gör, men jag vet att dom kommer att förneka sin roll som medverkande till utbyggnad av denna destruktiva teknik, när de själva förstår att bevisbördan är total (vilket bör komma att ske mycket snart, 3G och Tetra kommer att skynda på sjukdomsfallen).
  Ska riskförnekarna ensamma få bestämma över allas vår miljö och våra liv? Det är ju vad som nu sker, trots alla larmrapporter!


"Solstrålning är ju också farlig!"
Förvisso är det så, vilket många med ömtålig hud har fått erfara på badstranden (och i värsta fall drabbats av hudcancer). Men solens bidrag till den strålning som träffar hjärnan i det frekvensområde som mobiltelefoni ligger i, beräknas till ca 2 miljarddelar i jämförelse med strålningen från en GSM tryckt mot örat. Solens strålningsfrekvens har mänskligheten "härdats" mot och formats till under hela hennes tillvaro på Jorden, mobilstrålning är en ny upplevelse för mänskliga celler (men om några miljoner år kanske vi tål 3G också, om det nu kan vara till någon tröst).


Radio- och TV-sändare
"Vi har ju haft radio- och TV-sändare i många år utan att någon blivit skadad", så uttrycker sig många som förnekar risker med strålning, vilket ofta sker av ekonomiska egenintressen eller prestigeskäl. Men är det sant?
  Flera nationer (England, Italien, Australien, USA m.fl.) har nu kartlagt olika cancerförekomster de senaste 20-30 åren i relation till var man bor och vistas. Det visar sig då att cancerfallen ökar markant ju närmare en radio- eller TV-sändare man bor. 
I en svensk undersökning (Olle Johansson och Örjan Hallberg 2002) har man fastställt att antalet cancerfall accelererat språngartat med brytpunkter vid årtal när nya radiooch TV-tekniker har tagits i bruk (FM-radio och TVI, TV2, NMT, GSM ... ). Kurvan för långtidssjukskrivningar (till exempel s.k. utbrändhet) följer de senaste 20 åren ökningen av strålningskällor i vår miljö, kan det finnas ett samband?


Vill föräldrar döda sina egna barn?
Föräldrar köper mobiler till sina barn och tror att dom gör en god gärning, när dom i själva verket förser barnet med ett dödsbringande redskap! "Det är klart att mitt barn ska ha en mobil, det är en nödvändighet för barnets säkerhet", så kan många föräldrar resonera!
  De flesta föräldrar orkar inte ta striden mot sina barns krav på att få en mobil och slår dövörat till alla larmrapporter. De väljer ofta att lyssna på riskförnekande s.k. "experter", trots att man förstår att dessa i första hand går de ekonomiska intressenternas ärenden. Det är så mycket pengar bakom mobiltelefoni, att inget får störa branschen (vad spelar då ett antal hjärntumörer och alzheimerfall för roll?).
  Många läkare har förstått att något håller på att hända med barnen, men alla har tydligen inte fantasi nog att sammankoppla detta med den tid vi lever i. Därför diagnostiseras deras problem ofta med något som läkarna känner till men som kanske inte alls stämmer. Så blir t.ex. nedsatt hörsel och öronsmärta kallad "mellanörainflammation", susningar i örat kallas "tinnitus", nedsatt inlärningsförmåga kallas "dålig koncentrationsförmåga", huvudvärk kallas "migrän", ledsmärtor kallas "fibromyalgi" och uppgivenhet kallas "kroniskt trötthetssyndrom".
  De flesta blir behandlade med specialmedicin utifrån dessa diagnoser. Orsaken anses aldrig vara elektromagnetisk strålning, eftersom den inte finns i läkarnas kunskap. Efterhand som barnen blir äldre blir symptomen kraftigare och mera smärtande, men medicinen hjälper inte. I vuxen ålder fortsätter problemen och nu tar psykiatriker över patienterna och kallar dom psykotiska och behandlar dom som mentalpatienter. Om medicinen inte verkar så tas patienten in på psykiatrisk anstalt och här får dom extra doser med strålning, bl.a. i form av elektriska chocker. Naturligtvis får de en mobiltelefon för att kunna hålla kontakt med läkare och familjen. 

UMTS (3G)
Oron hos medborgarna är mycket stor inför hälsoriskerna med tredje generationens mobiltelefoni, därav massiva protester och t.o.m. nedsågade master.
  I en nyligen släppt holländsk rapport fastställs att 3G-mobilsystemets strålning har mycket större negativ inverkan på mänskliga celler och att de flesta människor känner av denna strålning efter kort stunds utsatthet.
  Den myndighet som borde ta sitt ansvar och vara folkets övervakande öga mot miljö- och hälsoförstörande strålning, Användning av mobiltelefon på en hållare med en munpinneStatens Strålskyddsinstitu (SSI), har valt att blunda för dessa risker. Vem är SSI satt att skydda, medborgarna eller strålningsproducenterna? Svaret på den frågan torde allmänheten snart kunna ge, när nu SSI anlitat PR-firman KREAB för att övertyga oss alla om att strålningen är totalt ofarlig, till en kostnad av över 0,5 milj kr, skattepengar som väl borde ha gått till forskningen om strålningsrisker?

Frånvaro av moral och sunt förnuft?
Vad är det för människor som tar beslut som innebär uppenbara hälsorisker, både för sig själva och alla oss andra?
  Måste man använda en teknisk lösning bara för att det är möjligt, trots att man vet att den är hälsovådlig? Har lobbyisterna så stor makt, att sunda förnuftet hos utredare får stryka på foten? Med vilka medel har dom fått denna makt?
  Hur känns det att som myndighetsperson (t.ex. hos SSI) ta beslut efter enbart ekonomiska kriterier, men blunda för mänskliga lidanden som beslutet resulterar i?
  Frågorna är politiska och kräver svar från ansvariga! Kan statsministern och infrastrukturministern personligen ta på sitt ansvar att ingen kommer att drabbas hälsomässigt av 3G-utbyggnaden eller av Tetra-systemet? Det kräver jag att Dom offentliggör i skrift!
  Om inte denna garanti kan ges av de högst ansvariga bör väl upphandlingen av Tetra och utbyggnaden av 3 G stoppas omedelbart, eller finns det andra viktigare orsaker att ta hänsyn till i detta sammanhang än människors hälsa?

Kalle Hellberg
VD Maxicom AB
http://www.maxicom.se/

Kommentera här: