Återigen detta med diabetes...

Att dra slutsatsen att tjocka fruar ökar risken för att män ska få diabetes? Och dessutom tycka att detta är roligt??? Oavsett hur mycket sanning det ligger i detta så är "tjocka fruar" inget att skratta åt. Inte heller åt det faktum att Johan Östgren verkar se alla karlar som livegna och inte kan tänka själva. Att Östgren även yttrar följande:  - "...socker kanske är farligare ur ett diabetesperspektiv" -  får mig att allvarligt ifrågasätta hans yrkesval!

Utdrag ur artikel i Dagens Mdeicin från diabeteskongressen EASD i Lissabon nu i september 2017.

""Tjocka fruar lämnar avtryck på årets EASD
En studie där metformin kopplas till smarthet samt fynd om att frugan kan påverka risken för typ 2-diabetes tycker professor Carl Johan Östgren (bilden) var roliga inslag under årets EASD-möte.
Han berättar att det diskuterades ganska friskt under presentationen av den danska studien där forskare hade undersökt hur partners påverkade varandra gällande övervikt och diabetes.
Män som är gifta med en tjock fru ser ut att ha en överrisk för typ 2-diabetes – och detta var oberoende av mannens vikt. Så risken verkar alltså ligga bortom det, säger Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet.
Spekulationer kring möjliga teorier tog snabbt fart med en kollega, berättar han.
– Kanske ligger förklaringen i typen av kaloriintag. Kanhända lagar överviktiga fruar söt mat i högre utsträckning och socker kanske är farligare ur ett diabetesperspektiv, säger Carl Johan Östgren.""
Artikeln fortsätter:
""En annan rolig studie han upptäckt...""

Slutade läsa här. Detta uttalande från en professor är så otroligt korkat att det överstiger allt. Att den mat som lagas i ett hushåll påverkar alla i familjen torde vara en självklarhet. Men att en dansk studie har kommit fram till att tjocka fruar (!) ökar risken för makarna att få diabetes 2? Har dom forskat på hur tjocka män påverkar sina fruar? Skulle inte tro det.

Blir bara så heligt förbannad och fruktansvärt trött!

 

 

 

Kommentera här: